05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Geen covid bij hertachtigen in Nederland

Jagers assisteren bij afnemen monsters

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH) riep twee jaar geleden alle landen op om te kijken naar SARS-CoV-2 bij hertachtigen, nadat in de Verenigde Staten en Canada witstaartherten positief waren getest op SARS-CoV-2. Uit onderzoek bleek dat ze de infectie hadden doorgegeven aan andere herten. In Nederland is de afgelopen jaren ook onderzoek gedaan naar covid bij hertachtigen. Er zijn monsters van damherten en reeën getest op het Sars-CoV-2 virus. Afgelopen week kwam het goede nieuws naar buiten: er werden geen virus of antistoffen gevonden.

In de coronaperiode ontving het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) meerdere vragen van bezorgde faunabeheerders over reeën met longproblemen. Uit onderzoek kwam naar voren dat longwormen de primaire oorzaak waren. Toch was het belangrijk om corona als medeoorzaak uit te kunnen sluiten, al komen er hier geen witstaartherten in het wild voor.

Veel bezoekers in de duinen

 In Nederland richtte het onderzoek zich op de damherten in de duinen, reeën verspreid over het land, en op hertachtigen die voor onderzoek naar de doodsoorzaak bij het DWHC werden binnengebracht. Damherten leven net als witstaartherten in (kleine) roedels. Bovendien komen in de duinen veel bezoekers, waardoor er mogelijk een verhoogd risico zou kunnen bestaan op blootstelling aan het virus. Het ree daarentegen staat genetisch gezien dichter bij het witstaarthert, dan bij het damhert. Daarom was het belangrijk om ook reeën te testen op SARS-CoV-2. 

Methode en uitvoering

Van damherten en reeën die in het kader van beheer werden geschoten, zijn zowel een neusswab als een bloedmonster afgenomen. Met de neusswab werd getest of het hert op het moment van bemonsteren was geïnfecteerd en via het bloedmonster kon worden getest of het dier in het verleden in contact of besmet is geweest met het virus. Jagers hebben via de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging geholpen met het afnemen van monsters bij reeën. Van de damherten zijn 164 monsters binnengekomen, van de reeën 25 en uit de DWHC biobank zijn 54 dieren getest (1 damhert, 2 edelherten, 37 reeën).

Vrij van SARS-CoV-2

Uit de testresultaten blijkt dat de geteste damherten en reeën zowel ten tijde van het onderzoek als in de maanden ervoor waarschijnlijk niet blootgesteld zijn geweest aan het Sars-CoV-2 virus. Zowel de neusswabs, als de longmonsters waren negatief voor SARS-CoV-2 virus. In geen van de bloedmonsters werden SARS-CoV-2 antilichamen aangetoond. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen zijn er geen hertachtigen positief getest op SARS-CoV-2.

Enkele herten besmet

In Ierland daarentegen werden bij damherten in een stadspark antilichamen tegen covid gevonden. De damherten in dit park worden door mensen uit de hand gevoerd en zijn dus met het virus in aanraking geweest. Ook in Spanje werden enkele herten positief getest. Er werden antilichamen gevonden bij vier damherten en een edelhert uit een park. Ook een edelhert uit landelijk gebied testte positief. De onderzochte reeën in Spanje waren alle covid-vrij.

Staat van Zoönosen

De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in het RIVM-rapport Staat van Zoönosen 2022 dat sinds 13 oktober 2023 online staat:

www.onehealth.nl

Staat van Zoönosen 2022
  • Delen:

Gerelateerd nieuws