05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Jacht op patrijs in Vlaanderen behouden

Veel meer broedparen dan gedacht

In het Vlaams parlement stond afgelopen dinsdag 10 oktober de jacht op de patrijs ter discussie. De Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) anticipeerde hierop door in de weken voorafgaande aan het debat de meest recente telgegevens van het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan verschillende parlementsleden te presenteren. Hieruit bleek niet alleen het aantal patrijzen veel groter dan gedacht, maar blijkt de soort zelfs te profiteren van de jacht. Het voorstel om de jacht op de patrijs te verbieden werd dan ook door de meerderheid in het parlement verworpen.

Een belangrijk motief voor het behoud van de jacht op patrijzen is de geschatte populatieomvang op basis van het nieuwe telprotocol. Eerdere geschatte aantallen zijn gebaseerd op oude gegevens uit het project Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV), waarbij jaarlijks slechts op 2.867 hectare werd geteld. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft bevestigd dat deze aantallen een onderschatting zijn van de werkelijke populatie. Volgens het nieuwe telprotocol voeren de jagers nu hun tellingen uit over heel Vlaanderen, op minimaal 218.650 hectaren. Dit leverde in het voorjaar van 2022 het mooie aantal van 14.258 broedparen op.

Jacht als onderdeel van natuurbehoud

In de Vlaamse jachtsector worden veel initiatieven genomen om het uitsterven van de patrijs te voorkomen. Enkele voorbeelden van deze inspanningen zijn het aanleggen van wildakkers, wildakkerstroken of keverbanken. Deze habitatverbeteringen bieden enerzijds beschutting voor akkervogels en anderzijds zorgen die voor voedsel, waaronder de noodzakelijke dierlijke eiwitten voor jonge patrijzen. Het behoud van de patrijzenjacht is dus van cruciaal belang als stimulans naar habitatherstel.

Een ander voorbeeld is het plaatsen van voederplaatsen om in de winter voldoende voedsel te voorzien voor akkervogels. Hoogtechnologische landbouwmachines laten steeds minder restvoedsel achter op de akkers, dus jagers zorgen met dit wintervoedsel voor een vaak levensreddende overbrugging. Wanneer die inspanningen renderen en de patrijzenpopulatie hierdoor voldoende hoog is, kan de jager op deze locaties een zeer beperkt aandeel oogsten. Een win-win situatie dus voor deze akkervogel.

Samenwerking

Voorstanders in het parlement voor het behoud van de jacht op de soort benadrukten dat constructieve samenwerking met de jachtsector en het samen naar duurzame oplossingen zoeken voor een betere toekomst voor akkerfauna de enige weg vooruit is. De HVV kan tevreden terugblikken op een geslaagd debat in het Vlaams parlement, waarin de meerwaarde van de jacht voor faunabeheer duidelijk kon worden aangetoond. In Nederland verdween de al jaren niet bejaagbare patrijs begin 2017 van de wildlijst.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws