07:20
18:20
Nachtmodus
Foto: Jacintha Dekker

Ganzendag Krimpenerwaard een succes, jagers werken samen om ganzen te bejagen – Ijssel en lekstreek

Zaterdag 7 maart werden door ruim honderd jagers in de Krimpenerwaard op meerdere plaatsen Canadese ganzen, nijlganzen en grauwe ganzen bejaagd. De ganzen worden bejaagd omdat ze veel overlast veroorzaken.

Grote aantallen ganzen verminderen de oogst van boeren en uitwerpselen van ganzen vervuilen grasland zodat koeien en ander vee er niet meer kunnen grazen. Dit betekent dat er jaarlijks een toename is te zien in de uitgekeerde schadevergoedingen voor de opgevreten landbouwgewassen. In 2018 was dat bedrag circa 1,2 miljoen euro.

Ook natuur- en recreatiegebieden hebben door de hoge aantallen ganzen onder andere last van watervervuiling. Door de aantasting van de biotoop komt kwetsbare natuur in het gedrang. Daarnaast kunnen ganzen andere vogels verdringen zoals weidevogels.

Lees het hele bericht op de website van Ijssel en Lekstreek

Ganzendag Krimpenerwaard een succes, jagers werken samen om ganzen te bejagen
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items