05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Bewapening BOA’s stelselmatig afgewezen

In een persbericht liet de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht vandaag weten dat de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid zeker in 20 gevallen een aanvraag voor een vuurwapenvergunning weigerde. Toezicht, handhaving en veiligheid in het buitengebied komen hiermee nog verder onder druk te staan. CDA-Kamerlid Chris van Dam kondigde al aan Kamervragen te stellen. 

Uit een enquête die de vereniging begin dit jaar onder haar leden hield kwam naar voren dat zeker in 20 gevallen de aanvraag voor de vuurwapenvergunning niet afgegeven werd door de dienst Justis. De voorzitter van de KNVvN Rolf Overdiep vermoedt dat het hier nog maar op het topje van de ijsberg gaat. Ook geeft de KNVvN aan dat de weigering in strijd is met de inhoud van de brief die minister Grapperhaus op 5 juni 2020 naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin stelde de minister dat – hoewel het geweldsdomein bij de politie en krijgsmacht blijft – er ook uitzonderingen zijn. Daarbij noemde hij expliciet de groene BOA’s: ‘Denk aan (…) de boa’s in het groene domein (domein II, red.) die minder gemakkelijk op assistentie van de politie kunnen terugvallen.’

Uit de enquête kwam onder andere ook naar voren dat een BOA die reeds vijftien de beschikking had over volledige bewapening recent zijn verlenging geweigerd werd. Deze man is inmiddels zijn BOA-aanstelling kwijt.

Chris van Dam stelt Kamervragen

CDA-Kamerlid Chris van Dam kondigde reeds aan Kamervragen te zullen stellen.

Jagersvereniging: toezicht onder acceptabel minimum

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging maakt zich al geruime tijd hard voor beter toezicht in het buitengebied. De Jagersvereniging geeft aan dat het toezicht thans onder een acceptabel minimum ligt. Het gehele standpunt Veiligheid in het buitengebied is hier te lezen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws