05:32
21:39
Nachtmodus

Enquête groene Boa’s

De laatste tijd is er in de media en de (regionale) politiek veel aandacht voor de problematiek rondom toezicht en handhaving in het buitengebied. Terwijl de criminaliteit in het buitengebied, de bezoekersdruk in natuurgebieden en verruwing in reacties toenemen, heeft de politie zich grotendeels uit de gebieden buiten steden en dorpen teruggetrokken en neemt de groene boa capaciteit af. Toezicht en handhaving in het buitengebied staat onder druk.

Dit levert regelmatig discussie op, met vragen als: kan er nog wel veilig en goed gehandhaafd worden? Zijn groene BOA’s hierop toegerust en worden ze wel voldoende ondersteund? Moet er niet meer capaciteit bij om het buitengebied veilig te houden? Om antwoorden te krijgen op deze vragen en meer inzicht in hoe de groene BOA’s in Nederland hun werk ervaren, is een digitale enquête opgesteld.

Dit gebeurde op initiatief van het Groene BOA Werkgeversoverleg (Natuurmonumenten, De Landschappen, Sportvisserij Nederland, Leisurelands, Federatie Particulier Grondbezit en de Jagersvereniging). Staatsbosbeheer is geen initiatiefnemer maar heeft de enquête wel uitgezet onder haar BOA’s. Om zoveel mogelijk groene BOA’s te bereiken is de enquête in tweede instantie ook nog uitgezet onder groene BOA’s via het netwerk van de KNVvN, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Via deze weg konden ook groene BOA’s van bijv. overheidsinstellingen de enquête invullen. De vragen gaan over allerlei aspecten van het BOA-werk zoals ondersteuning, opleiding, werkdruk en veiligheid. Het invullen van de enquête was volledig anoniem en de enquête stond open van 2 tot en met 16 september 2019.

Download het rapport met de resultaten van de enquete Groene Boa's