05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Maarten van der Belt

Afri­kaan­se var­kens­pest in Bel­gië – Provincie Limburg

Het nieuws dat er Afrikaanse varkenspest is vastgesteld bij wilde zwijnen in België is verontrustend. Dat de besmettelijke dierziekte zo dicht bij de grens opduikt is voor de Provincie Limburg aanleiding om te kijken wat er gedaan kan worden om het risico dat het virus Limburg bereikt te verkleinen. Een uitbraak in Limburg kan grote gevolgen hebben voor de varkenshouderijsector.

Urgentie

Afgelopen vrijdag is er een overleg geweest tussen provincies, faunabeheereenheden en het ministerie van LNV over de uitbraak in België. Alle partijen hebben aangegeven de urgentie te voelen om maatregelen te nemen. Om het risico te beperken is het van belang om te zorgen dat de populatie wilde zwijnen die buiten de leefgebieden voorkomt in aantal wordt teruggebracht. De Provincie Limburg heeft aangegeven dat het nodig is dat de toegestane methoden om de stand te beperken worden uitgebreid met bewegingsjacht en het gebruik van geluidsdemper. Hiervoor is besluitvorming bij het Rijk nodig. De Provincie Limburg overlegt met de faunabeheereenheid om te kijken wat er verder nodig is om de toename van de aantallen te stoppen en de populatie daadwerkelijk terug te brengen.

Omdat het gebruik van nachtkijkers het mogelijk maakt dat jagers hun werk ook in de nachtelijke uren kunnen voortzetten zal de Provincie Limburg subsidie beschikbaar stellen voor de aanschaf van deze middelen. Hierover is overleg met de Jagersvereniging gevoerd.

Regionaliseren

Naast beperking van de aantallen wilde zwijnen wordt gekeken naar de mogelijkheden om te regionaliseren, dat wil zeggen gebieden afsluiten, in het geval er een uitbraak zou worden vastgesteld. Hiervoor kunnen bestaande rasters langs infrastructuur worden gebruikt, maar we kijken ook welke aanvullende maatregelen daarvoor nodig zijn. De Provincie Limburg heeft al geïnvesteerd in wild zwijn-werende rasters langs leefgebieden van wilde zwijnen aan de Duitse grens.

Preventie
De Provincie Limburg is daarnaast al geruime tijd in gesprek met de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) en de LLTB, onder meer met betrekking tot preventiemaatregelen binnen de varkenshouderijsector. Binnen de varkenshouderij gelden er al strenge hygiëne-maatregelen, zolang deze gevolgd worden is de daadwerkelijke kans op besmetting vanuit wilde zwijnen gering. Het is wel van belang dat varkenshouders bewust bezig zijn met preventie op bedrijfsniveau. Daarbij kan gedacht worden aan het extra reinigen van vrachtwagens en het plaatsen van extra rasters om het contact te voorkomen met wilde zwijnen.

(…)

Lees het hele bericht gratis op de website van de Provincie Limburg

www.limburg.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items