05:53
21:37
Nachtmodus

Geldt de 40 ha-regeling ook voor het jagen op niet-wildsoorten?

Ja. De 40 ha-regeling voor het doden met geweer geldt ook voor de niet-wildsoorten. In artikel 11.76 lid 1 onderdeel a, Bal staat dat het verboden is dieren te doden met een geweer, in een veld dat niet voldoet aan de gestelde eisen (o.a. 40 ha). In bijzondere gevallen kan de provincie wel ontheffing verlenen.

Artikel 11.76 lid 1 onderdeel a, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 8.02 40 ha voor niet wildsoorten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items