08:32
16:24
Nachtmodus

Hebben jachtgasten een schriftelijke uitnodiging nodig?

Nee, die hebt u niet nodig. Een jachthouder mag jachtgasten meenemen zonder schriftelijke uitnodiging. Ook een jachtaktehouder met een buiten gezelschaptoestemming (3.20 lid 4 Wet natuurbescherming) mag gasten meenemen indien dit in de toestemming is vermeld.

Artikel 3.20 lid 1 en 4 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 10.14 Gastjager (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items