05:22
21:57
Nachtmodus

Wat gebeurt er met de jachthuur als een jachthouder komt te overlijden?

Voorbeeld: Een jager heeft voor 12 jaar het jachtrecht gehuurd van diverse grondeigenaren. Hij komt kort daarna te overlijden. Er staan geen ontbindende bepalingen in het jachthuurcontract. De verhuurders zijn voor 12 jaar betaald en willen niet van het contract af. Is de weduwe nu jachthouder?

Als de weduwe de erfenis in zijn geheel niet weigert, wordt zij jachthouder.

Wederverhuren jachtrechten

De weduwe zou de jachtrechten aan een jachtaktehouder kunnen wederverhuren, indien de weduwe geen jachtakte heeft. De optie tot het wederverhuren van de jachtrechten zal dan wel als mogelijkheid beschreven moeten staan in de jachthuurovereenkomst. Door wederverhuur komt er weer een jachthouder op de gronden die kan zorgen voor een redelijke wildstand in het veld. De formulieren voor het wederverhuren kunt u vinden via deze link: https://www.jagersvereniging.nl/formulier/wederverhuur-jacht-jachthouders-aan-jachtaktehouders/

Artikel 7:229 en artikel 12, boek 4 Burgerlijk Wetboek Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.18 Erven overleden jachthouder (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items