08:32
16:24
Nachtmodus

Wat gebeurt er met de jachthuur als een jachthouder komt te overlijden?

Voorbeeld: Een jager heeft voor 12 jaar het jachtrecht gehuurd van diverse jachthouders. Hij komt kort daarna te overlijden. Er staan geen ontbindende bepalingen in het jachthuurcontract. De verhuurders zijn voor 12 jaar betaald en willen niet van het contract af. Is de weduwe nu jachthouder?

Als de weduwe de erfenis in zijn geheel niet weigert, wordt zij jachthouder.

Artikel 7:229 en artikel 12, boek 4 Burgerlijk Wetboek Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.18 Erven overleden jachthouder (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items