08:38
16:22
Nachtmodus

Kunnen de erven van een overleden jachthouder ook buitengezelschapsverklaringen (artikel 3.20 lid 4 onder b.) afgeven?

Voorbeeld: Er waren door een overleden jager enkele toestemmingen ex. artikel 3.20 lid 4 onder b. Wet natuurbescherming afgegeven vanaf 1 april tot 30 maart. Kan de weduwe ontheffing krijgen om deze toestemmingen voor het komende jaar af te geven?

Nee, tenzij de weduwe ook over een jachtakte beschikt

Artikel 3.20 lid 4 onder b. Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.19 Toestemming jagen buiten gezelschap door erven jachtrecht (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items