05:41
21:48
Nachtmodus

Is het zo dat een jachthuurovereenkomst automatisch eindigt wanneer een (de) verhuurder overlijdt?

Een jachthuurovereenkomst eindigt niet automatisch bij het overlijden van de verhuurder. De rechten en plichten gaan over naar de erven. Het is echter wel toegestaan om in de overeenkomst op te nemen dat deze eindigt bij overlijden van de verhuurder of huurder.

Artikel 7:229 Burgerlijk Wetboek

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.05 Jachthuurcontract en overlijden (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items