Zon op
05:32
Zon onder
21:55
Nachtmodus

Waarmee dient een jachtaktehouder rekening te houden bij een verhuizing binnen Nederland?

De Wet natuurbescherming vereist van een jager enkel een “geldige jachtakte”. Door uw verhuizing verliest uw jachtakte zijn geldigheid niet. U kunt volstaan met het toezenden van een adreswijziging aan zowel het oude politieadres als aan het nieuwe politieadres met daarbij gevoegd een kopie van uw huidige jachtakte. U kunt daarbij nog aangeven dat u uw eventuele nieuwe jachtakte bij het nieuwe politieadres zult aanvragen. Het opvragen van de politie adressen kunt u doen door te bellen met het algemene politienummer 0900 – 8844 en vragen naar de afdeling Korpscheftaken van politie van de betreffende regio.

Zorg er altijd voor dat de wapenkluis direct goed verankerd is op het nieuwe adres en wanneer u tijdelijk op een ander adres gaat wonen dit in goed overleg gaat met de politie. Wanneer u bijvoorbeeld tijdelijk in een vakantiewoning gaat wonen zou u de wapens tijdelijk bij een wapenhandelaar kunnen stallen.

 

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.