06:27
20:46
Nachtmodus

Jachtopleiding

Om je jachtakte te behalen is het bezit van het jachtdiploma van de Stichting Jachtexamens een van de vereisten. Dit diploma behaal je als je het onderdeel theorie en drie onderdelen praktijk van de cursus Jacht & Faunabeheer met succes aflegt. De praktijkonderdelen zijn: kogelschieten, hagelschieten en ‘jachtpraktijk’. Het jachtexamen wordt ten minste een keer per jaar afgenomen. Ter voorbereiding op de jachtexamens adviseren we je de cursus Jacht & Faunabeheer van de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) te volgen.

Vind de meest actuele informatie over de jachtopleiding op de website van de SJN

Theorie

De cursus Jacht & Faunabeheer bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen sluiten nauw op elkaar aan. In het theoretische gedeelte gaat het met name om de basiskennis die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier deel te kunnen nemen aan de jacht. Deze basiskennis staat allemaal geformuleerd in het cursusboek.

De onderwerpen uit het cursusboek worden in een online leeromgeving in videolessen behandeld. Al deze lessen kunnen onbeperkt worden teruggekeken! Ook zal er nog een aantal live Zoombijeenkomsten worden verzorgd door de docenten.

Vaardigheid met een kogelbuks

Op de daarvoor aangewezen schietbanen leren gediplomeerde en ervaren instructeurs u schieten met een groot kaliberbuks. Vanzelfsprekend wordt er ruim aandacht besteed aan het veilig omgaan met de buks. Voor het praktijkexamen dient u minimaal vier keer instructies te hebben gevolgd op een erkende schietbaan. Bij het examen kogelschieten moet de cursist 4 treffers realiseren op 100 meter.

Vaardigheid met een hagelgeweer

Op de daarvoor aangewezen schietbanen leren gediplomeerde en zeer ervaren instructeurs u op kleiduiven te schieten met een hagelgeweer. Daarbij wordt u natuurlijk ook geleerd hoe u het geweer veilig moet hanteren. Voor het praktijkexamen dient u minimaal zes keer instructies te hebben gevolgd op een erkende schietbaan. Bij het examen hagelschieten moet de cursist 18 van de 25 kleiduiven raken.

Jachtpraktijk

Veilig en weidelijk gedrag tijdens een jacht is zeer belangrijk. Om u dit duidelijk te maken, worden op speciale oefendagen meerdere jachtsituaties nagebootst. Uit oogpunt van veiligheid en weidelijkheid moet u kunnen beoordelen of er al dan niet geschoten mag worden met het hagelgeweer.

In de examenreglementen staat het volgende geschreven: voor het onderdeel Jachtpraktijk dient de kandidaat uit een oogpunt van veiligheid en weidelijkheid te beoordelen of al dan niet geschoten kan en mag worden in ten minste tien gesimuleerde situaties.

Kosten

Het lesgeld voor de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer en alle bijbehorende kosten vindt u hier.

Waar kan ik mij inschrijven voor de jachtopleiding?

U kunt zich via de site van de Stichting Jachtopleiding Nederland inschrijven.