06:29
20:45
Nachtmodus

Jachtakte verlengen

De jager moet zijn jachtakte ieder jaar vóór 1 april verlengen. U ontvangt een uitnodiging van de politie met daarin aangegeven welke documenten u mee moet nemen naar de aanvraag. Plan op tijd zelf de afspraak in, anders verliest de jachtakte zijn geldigheid.

Verlenging aanvragen

De aanvraag voor verlenging van uw jachtakte loopt via de korpschef van uw politieregio. U ontvangt een brief met een uitnodiging en de locatie waar u de akte kunt verlengen. Vervolgens plant u zelf online een afspraak in (dit geldt niet voor elke politieregio). U kunt uw aanvraag tot verlenging van 1 januari tot uiterlijk 31 maart indienen, daarna verliest de jachtakte zijn geldigheid.

Vereiste documenten

Iedere politieregio heeft een eigen werkwijze en kan om afwijkende documenten vragen. Neemt u daarom altijd alle documenten mee die in de uitnodiging vermeld zijn. Voor uw afspraak en de aanvraag zijn de volgende stukken essentieel:

  • Uw oude jachtakte.
  • Het ingevulde aanvraagformulier voor een jachtakte (dit wordt niet in elke politieregio gevraagd, wel van belang bij eerste aanvraag).
  • Het ingevulde WM32 formulier. Let op: u wordt gevraagd 3 referenten op te geven.
  • De in- of buitengezelschapsverklaring waarmee u aantoont een gelegenheid tot jagen te hebben. Bent u zelf jachthouder? Neemt u dan ook uw jachtovereenkomst of eigendomsbewijs mee.
  • Een kopie van uw verzekeringsbewijs.
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Afhankelijk van uw situatie dient u mogelijk ook de volgende documenten bij zich te hebben:

  • Het Europese vuurwapenpas wanneer u deze heeft en de pas verlengd moet worden
  • 2 recente pasfoto’s wanneer u een nieuw document voor de jachtakte of een Europese vuurwapenpas nodig heeft
  • Een verklaring van lidmaatschap van de Wildbeheereenheid als u jachthouder bent.

Verlenging en verhuizing

Bent u in de tussentijd verhuisd? Dan loopt de aanvraag voor verlening via het adres van de politieregio waar u naartoe bent verhuisd. U vindt de locatie in de uitnodiging van de politie. U dient uw adreswijziging te hebben doorgegeven aan zowel het oude als het nieuwe politieadres.

Kan de jachtakte worden ingetrokken voordat de geldigheid is verstreken?

Ja, de korpschef kan (of moet in bepaalde gevallen) over gaan tot intrekken van de jachtakte. De jachtakte moet worden ingetrokken indien; a) de in de aanvraag verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren, b) de verzekering niet langer geldt, c) de jachtaktehouder misbruik heeft gemaakt van de wapens en/of munitie of van de bevoegdheid deze voor handen te hebben of indien er aanwijzingen zijn dat wapens en/of munitie de aktehouder niet langer kunnen worden toevertrouwd.

De akte kan worden introkken indien: a) indien er grond is om aan te nemen dat de jachtaktehouder misbruik maakt van zijn bevoegdheid om te jagen; b) de houder nalatig is te doen wat een goed jager betaamt bij de uitoefening van de jacht.

Artikel 3.28 Wet natuurbescherming