08:25
16:28
Nachtmodus

Formulieren jachtakte

Bij de aanvraag en het verlengen van de jachtakte moeten jagers een aantal formulieren overhandigen. De meeste formulieren zijn gemakkelijk digitaal in te vullen.

Aanvraagformulier jachtakte

Met dit formulier kunt u uw jachtakte aanvragen bij de afdeling Korpscheftaken van uw politieregio. Het aanvragen en verstrekken van een jachtakte is de taak van de afdeling Korpscheftaken (voorheen bijzondere wetten) van politie in de regio waar u woonachtig bent. Voor informatie onder welke regio u valt belt u met het algemene politienummer 0900 – 8844 of kijkt u op www.politie.nl

Wanneer een jager voor het eerst een jachtakte gaat aanvragen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden;

  1. Diploma jagen met het geweer
  2. Gelegenheid tot jagen
  3. Jachtverzekering
  4. Een optie op tenminste 1 wapen
  5. Een wapenkluis om de wapen(s) deugdelijk in te kunnen opbergen
>  Download het aanvraagformulier voor de jachtakte

WM32 Inlichtingenformulier (voorheen C4 én C5)

Jagers zijn verplicht om een inlichtingenformulier in te vullen wanneer zij hun jachtakte aanvragen of verlengen. Het gaat om een eigen verklaring van de aanvrager waarmee de politie een indruk krijgt van het risico van iedere individuele aanvraag. Tevens geeft de jager namen van drie referenten op.

>  Download het inlichtingenformulier WM32

4.1 Toestemming in gezelschap jachthouder – gastverklaring

Met deze verklaring die ook wel gastverklaring wordt genoemd toont iemand aan in de gelegenheid te zijn om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Een jachtaktehouder met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha mag een dergelijke verklaring afgeven tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst.

 

>  Download formulier 4.1 - Toestemming in gezelschap jachthouder - gastverklaring

4.2 Toestemming buiten gezelschap – jachthouder

Met deze verklaring – die ook wel buitengezelschapsverklaring wordt genoemd – mag de jachtaktehouder buiten gezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachthouder kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 40 ha per jachthouder(s) en buitengezelschapsverklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Deze verklaring moet worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie.

>  Download formulier 4.2 - Toestemming buiten gezelschap - jachthouder

4.3 Toestemming jachtopzichter buiten gezelschap – jachthouder

Met deze artikel 3.20 lid 4 verklaring – die ook wel buitengezelschapsverklaring wordt genoemd – mag een jachtopzichter buiten gezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachtaktehouder met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha mag een dergelijke verklaring afgeven aan een jachtopzichter.

 

>  Download formulier 4.3 - Toestemming jachtopzichter buiten gezelschap - jachthouder

4.4 Toestemming in gezelschap – jachtaktehouder

De houder van een geldige buitengezelschapsverklaring (artikel 3.20 lid 4 verklaring) en die gasten mag meenemen in zijn gezelschap kan deze verklaring afgeven. Deze verklaring is geen ingezelschapsverklaring (gastverklaring) maar een toestemming om te jagen in gezelschap van een buitengezelschapshouder. Met deze verklaring toont iemand aan dat die in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte.

>  Download formulier 4.4 - Toestemming in gezelschap - jachtaktehouder

4.5 Toestemming buiten gezelschap – Wildbeheereenheid

Met een artikel 3.20 lid 4 verklaring – die ook wel buitengezelschapsverklaring wordt genoemd – mag de houder buiten gezelschap van de jachthouder (WBE) in het bewuste veld jagen. Een WBE kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 40 ha per buitengezelschapsverklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Een artikel 3.20 lid 4 verklaring moet worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie.

>  Download formulier 4.5 - Toestemming buiten gezelschap - Wildbeheereenheid