05:24
21:58
Nachtmodus

Is het inzaaien van wildakkers met maïs of wildmengsels toegestaan of wordt dit gezien als voeren van wild?

De minister van LNV schreef hierover op 3 december 2003 aan de Jagersvereniging:

“Bijvoeren ter bevordering van de stand van wild en van hoefdieren is verboden. Lokvoer gebruiken mag wel”. Het aanleggen van wildakkers is dus verboden, als dat tot doel heeft om de wildpopulatie te bevorderen.

Bijvoeren is dus verboden. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen wild en wilde hoefdieren. In het geval van wild heeft de jachthouder de plicht om een redelijke wildstand te handhaven en bij het ontbreken daarvan de wildstand te bevorderen.

Wildakkers kunnen, vanwege het voedsel, de dekking en de rust die deze akkers het wild bieden, een middel zijn om een redelijke wildstand te bereiken en deze vervolgens te handhaven. Het inzaaien van wildakkers is op basis van deze reden toegestaan.

Artikel 11.60 besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.02 Wildakker (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items