05:53
21:37
Nachtmodus

Is het gebruik van loodhagel in Nederland toegestaan?

Nee dit is niet toegestaan, in artikel 11.79 lid 6 sub a Bal  staat bij de voorschriften over patronen: het gebruik van hagelpatronen die metallisch lood bevatten is niet toegestaan.

Artikel 11.79 lid 6 sub a Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.05 Loodhagel (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items