05:53
21:37
Nachtmodus

Mag een “jachtaktehouder” Brenneke patronen of slugs in bezit hebben en gebruiken?

Regelmatig doet de vraag zich voor of een “jachtaktehouder” de zogenaamde Brenneke patronen of ‘slugs’ voorhanden mag hebben en gebruiken.

Daarvoor zijn de volgende punten van belang:

  1. In de CWM 2019 is in artikel B 2.5.2. bepaald dat een verlofhouder/jachtaktehouder die munitie voorhanden mag hebben ‘die bestemd is om met het desbetreffende wapen te worden verschoten’. Het desbetreffende wapen zijnde het wapen dat op het verlof/”jachtakte” is vermeld;
  2. In de artikelen 11.79 en 11.80 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is aangegeven met welke munitie op welke soorten mag worden gejaagd;

Een Brenneke patroon is een kogelpatroon die afgeschoten wordt in een wapen met gladde lopen (hagelgeweer).

De Wet natuurbescherming staat toe dat “jachtaktehouders” hagelgeweren mogen gebruiken in kalibers van ten minste 24 en ten hoogste 12. En de CWM geeft aan dat “jachtaktehouders” patronen voorhanden mogen hebben die passen bij de op de “akte” vermelde geweren, in dit geval hagelgeweren in de kalibers 24 t/m 12.

In het kader van de schadebestrijding en beheer van populaties, geven de provincies ontheffingen voor het doden van bepaalde diersoorten. In deze ontheffingen worden ook de toegestane middelen benoemd. Zo zijn er verschillende provincies die bepalen dat bij het doden van bepaalde soorten naast hagelpatronen ook kogelpatronen mogen worden gebruikt.

 

Uit bovenstaande toelichting mag worden geconcludeerd dat “jachtaktehouders” niet alleen Brenneke patronen voorhanden mogen hebben voor de jacht in het buitenland, maar deze patronen ook mogen gebruiken in Nederland in het kader van beheer en schadebestrijding, wanneer de provincie dit aangeeft.
Overigens kennen deze patronen een aantal ballistische beperkingen (o.a. precisie op afstanden groter dan 50 meter), waardoor het gebruik er van niet grootschalig zal zijn.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items