06:29
20:45
Nachtmodus

Met welke geweren mag de jacht beoefend worden?

Indien de jacht op wild (haas, fazant, konijn, houtduif en wilde eend) is geopend mag deze worden uitgeoefend met hagelgeweren, kalibers 12, 16, 20 en 24.

Als het een enkelloops hagelgeweer betreft, mag dit een magazijn hebben dat ten hoogste twee patronen kan bevatten. Verder mag bij de jacht op konijn of houtduif gebruik gemaakt worden van een kogelgeweer met een nominaal kaliber van .22 inch of 5.58 mm.

Wanneer het magazijn meer dan twee patronen kan bevatten, dient het geweer voorzien te zijn van een grendelinrichting. Voor beheer en schadebestrijding mogen afhankelijk van de soort ook grootkaliberbuksen worden gebruikt.

Artikel 11.79 en 11.80 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 4.04 Eisen aan Jachtgeweren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items