07:41
19:16
Nachtmodus

Is een enkelloops hagelgeweer met pompsysteem toegestaan?

In artikel 3.13 Besluit natuurbescherming is vermeld:

  1. Een geweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de wet heeft een gladde loop met een kaliber van ten minste 24 en ten hoogste 12 of een getrokken loop met een nominaal kaliber van tenminste .22 inch of 5,58 millimeter.
  2. Een enkelloops hagelgeweer als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de wet heeft een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten.

Bepalend is dus of een geweer één of twee lopen heeft. Het maakt dan niet uit of het een semi-automaat of een pompgeweer is.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items