Zon op
07:37
Zon onder
18:06
Nachtmodus
We hebben 1555 resultaten gevonden voor ''.

Wolven

Een wolf met verse buit De wolf heeft zich in Duitsland de afgelopen jaren in hoog tempo in westelijke richting verspreid. In het voorjaar van 2015 dook een wolf op in Nederland. In 2017 werd in Drenthe een dode aangereden wolf gevonden. In 2018 nam het aantal waarnemingen van wolven in Nederland zeer sterk toe. […]

Weidevogels

Ondanks de vele miljoenen euro’s die Rijk, provincies en goede doelen steken in weidevogelbeheer, het werk van boeren, grote terreinbeheerders en andere grondbezitters en de uren die vrijwilligers actief zijn om de weidevogels te beschermen, gaat het niet goed met de weidevogels in Nederland. Het aantal grutto’s is sinds 1960 bijvoorbeeld afgenomen van 120.000 broedparen […]

Vossen

Vossen vinden ook voedsel langs wegen waar weer veel aangereden dieren liggen. Ook azen ze op afval en voedsel in en nabij stedelijk gebied In Nederland is de vossenpopulatie de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door het jaarrond beschikbaar zijn van veel voedsel, door de miljoenen verkeersaanrijdingen met kleine dieren per jaar en […]

Veiligheid in buitengebied

Jagers zijn de oren en ogen van het buitengebied. Zij brengen zoveel tijd buiten door dat hun inzet gelijk staat aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis. Jagers hebben vaak een eerste signaleringsfunctie als het gaat om stroperij, (drugs)afvaldumpingen, roofvogelvervolging en inbraken. De 300 lokale jagersverenigingen (WBE’s) hebben gemiddeld 125 uur per jaar een Buitengewoon Opsporings […]

Jagen in Nederland

Jagers vormen het grootste netwerk van goed opgeleide vrijwilligers in het buitengebied. Hun inzet staat gelijk aan 13.000 fulltime banen op  jaarbasis (CLM, 2014). Samen beheren zij ruim 2,5 miljoen hectare van de Nederlandse leefomgeving. Jagers zijn opgeleid volgens een door de overheid erkende en verplichte opleiding. Deze opleiding bestaat uit een theorie-examen en meerdere […]