06:37
20:38
Nachtmodus

VVD-statenlid bespreekt ganzenproblematiek op boerenerf – Nieuwe Oogst

Deze week bracht VVD-statenlid Bas de Wit in Noord-Holland een bezoek aan de boerderij van LTO-bestuurder Albert Hooijer. Onderwerp van gesprek was de alsmaar oplopende schade door ganzen.
Namens de Jagersvereniging waren Jaap Lodders, teamleider belangenbehartiging, en Arnoud Meijering, interim regiomanager Noord-Holland, bij dit gesprek aanwezig. In het gesprek pleitten zij voor de mogelijkheid om ganzen te bejagen op het moment dat de schade het grootst is. En dat is voorafgaand aan de eerste snede. 

Hooijer merkte op dat de discussie over de verantwoordelijkheid van de ganzenoverlast in Noord-Holland behoorlijk op slot zit. In het coalitieakkoord is inmiddels afgesproken dat het eigen risico voor schade door wilde dieren wordt verhoogd van 5 naar 20 procent. Hij gaf aan dat er ook in natuurgebieden moet worden bejaagd.

Meijering: ‘Schade beperken op juiste tijdstip’

De Jagersvereniging besprak het punt dat ruim 61% van de vergoeding voor grasschade wordt uitgekeerd bij verlies van de eerste snede. Dat betekent dat bejaging van ganzen moet plaatsvinden op het juiste moment en dat is in de winterperiode. Meijering: ‘Jagers moeten ganzen kunnen bejagen op het tijdstip waarop en op de plekken waar de schade het grootst is. De meeste schade doet zich voor in het vroege voorjaar. 61,3 procent van de totale grasschade in Noord-Holland wordt toegekend aan deze eerste snede, dus dat betekent dat we voorafgaand in de winterperiode die schade moeten zien te beperken.’

Statenlid De Wit: ‘Inspanning van alle partijen nodig’

De Wit gaf aan dat de maatschappelijke schade door ganzen te groot is geworden. Het vraagt volgens hem een inspanning van alle belanghebbenden, van boeren tot natuurorganisaties, om de schades te verminderen en de ganzenpopulatie terug te brengen tot de afgesproken streefstanden.

Lees het hele artikel op Nieuwe Oogst.nl

VVD-Statenlid bespreekt ganzenproblematiek op boerenerf
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws