05:53
21:37
Nachtmodus

Welke maatregelen moeten er door jagers genomen worden bij bejaging van wilde zwijnen in België?

Begin september zijn er in de provincie Luxemburg in Wallonië een aantal wilde zwijnen aangetroffen met Afrikaanse varkenspest. Ze zijn besmet geraakt via menselijke activiteit. In dit gebied mag ondermeer niet worden gejaagd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe omvangrijk deze uitbraak is en welke risico’s er zijn voor omliggende gebieden en activiteiten.

Voor alle jagers, drijvers, honden en andere bij de jacht betrokkenen buiten het besmette gebied in België is er op dit moment geen restrictie bekend. De Jagersvereniging beveelt het volgende aan:

  • Informeer u bij jagen in België in gebieden waar wilde zwijnen voorkomen altijd vooraf bij de bevoegde instanties. Zij zijn het beste op de hoogte van de actuele situatie
  • Maak zelf een afweging nadat u zich hebt geïnformeerd en spreek anderen daar ook op aan als u risicovol gedrag constateert
  • Overweeg om wat later in het jaar te gaan jagen. De komende weken of maand(en) zal er meer bekend raken over AVP in België, de verspreiding en de mogelijke risico’s voor activiteiten in en buiten besmet gebied.
  • Neem altijd goede hygiëne maatregelen, verdiep u daarin en deel ze met collega jagers.
  • Meldt altijd dood gevonden wilde zwijnen via de jachthouder aan de bevoegde autoriteit! Dankzij een oplettende jager in Wallonië en snelle melding is de uitbraak van AVP snel vastgesteld.
  • Een uitbraak in Nederland, door welke oorzaak dan ook, zal grote gevolgen hebben voor de landbouw en voor de jacht en andere buitenactiviteiten.
  • Wees u ervan bewust dat jagers in dit soort situaties onder een vergrootglas liggen, ongeacht de feiten.
  • Kadavers van verdachte wilde zwijnen niet verslepen, maar contact opnemen met de NVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).

Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items