05:23
21:58
Nachtmodus

Uitslag stemmingen 17 december: merendeel van de ingediende moties aangenomen

Op 17 december stemde de Tweede Kamer over een zevental moties, ingediend op 8 december. De moties over schade door rondzwervende wolven, wilde zwijnen en katten werden aangenomen. De moties over de e-collar, een chipplicht voor katten en duidelijke criteria voor het toepassen van een ontheffing voor de wolf werden verworpen. Hieronder volgt een samenvatting.

Wolven: steun voor boeren
CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels diende een motie in over structurele steun voor boeren om schade door rondzwervende wolven te voorkomen. Op dit moment voorziet het nationale wolvenplan (Interprovinciaal wolvenplan) alleen in structurele steun voor boeren bij gevestigde wolven. Deze motie roept de minister op dit met de provincies te bespreken en te betrekken bij het recent ingestelde Landelijk Overleg Wolven. Deze motie is aangenomen.

De motietekst en stemuitslag

Een andere motie van Von Martels vroeg de minister te werken aan een duidelijke set van criteria voor een afgifte van ontheffing voor het verjagen of doden van wolven. Deze motie is niet aangenomen.

Motietekst en stemuitslag

Afrikaanse Varkenspest
CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts diende een motie in over vicieuze cirkel van voedselaanbod en de wilde zwijnenpopulatie. Dit wordt versterkt door de aanhoudende droogte, waardoor er volgens Geurts meer voedselaanbod is. Hij verzoekt de minister om hierover te overleggen met FBE’s en terrein beherende organisaties, ook in het kader van de strijd tegen de Afrikaanse Varkenspest. Deze motie is aangenomen.

Motietekst en stemuitslag

E-collar
Von Martels diende ook een motie in over de e-collar. Daarin verzoekt hij de minister de werkgroep die zich boog op eventuele uitzonderingen op het verbod opnieuw te consulteren. Ze moest daarbij uitzoeken voor welke situaties een uitzondering op een verbod van de e-collar gewenst is. Deze motie is niet aangenomen.

Motietekst en stemuitslag

Katten
Over de kat werd een drietal moties ingediend. William Moorlag (PVDA) diende een motie in om een chipplicht voor de kat te introduceren. Deze motie is niet aangenomen.

Motietekst en stemuitslag

In een volgende motie vroeg Moorlag de minister om de projecten, zoals die op onder andere op Texel worden uitgevoerd op meer plekken in te zetten. Deze motie werd wel aangenomen.

Motietekst en stemuitslag

In een derde motie verzoekt Moorlag (samen met Tjeerd de Groot (D66)) de minister om met de provincies in gesprek te gaan om afschot van katten te voorkomen. De Tweede Kamer nam in 2013 al een motie aan om afschot van de huiskat te voorkomen. Deze motie is aangenomen.

Motietekst en stemuitslag

 

  • Delen:

Gerelateerd nieuws