05:53
21:37
Nachtmodus

Verbeteringen nodig voor nationaal wolvenplan en uitzondering nodig voor de e-collar

Op dinsdagavond 8 december 2020 vonden er verschillende debatten plaats in de Tweede Kamer. Daarbij werden verschillende moties ingediend over wolven, de e-collar, Afrikaanse Varkenspest en katten. De stemmingen over deze moties zijn volgende week dinsdag. De Jagersvereniging volgde het debat en doet hier verslag van. 

De bovengenoemde moties werden ingediend tijdens een zogeheten Voortgezet Algemeen Overleg (VAO), een debat dat kan worden aangevraagd nadat een Algemeen Overleg is afgelopen. Door Covid-19 waren diverse VAO’s uitgesteld. Op 8 december vonden deze VAO’s alsnog plaats.

Verbetering wolvenplan

In 2019 werd het ‘Interprovinciaal wolvenplan’ gepresenteerd. In dit plan is door de samenwerkende provincies het wolvenbeleid voor de komende jaren uitgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld uitgewerkt hoe boeren gesteund moeten worden om wolvenaanvallen te voorkomen of in welke situaties er ingegrepen moet worden door bijvoorbeeld het verjagen van wolven.

Een tweetal moties van het CDA moeten een aantal gebreken in dit plan oplossen. Zo wordt er in het plan geregeld dat er steun is voor boeren wanneer er sprake is van een gevestigde wolf, maar niet als er een rondzwervende wolf is. Het CDA vraagt de minister om dit te betrekken in haar overleg met de provincies en het recent ingestelde Landelijk Overleg Wolven.

Een tweede motie vraagt de minister om met duidelijke criteria te komen wanneer een bevoegd gezag mag besluiten om een ontheffing af te geven voor het ver- en bejagen van een wolf. Daarvan kan sprake zijn als een wolf herhaaldelijk landbouwdieren aanvalt of als er gevaar dreigt voor de mens. Duidelijke criteria voorkomt onduidelijkheid en rechtsonzekerheid achteraf. Ook dit onderwerp moet de minister bij het Landelijk Overleg Wolven betrekken.

De minister wilde deze moties overnemen, maar doordat GroenLinks en de PvdD bezwaar hadden worden ze alsnog in stemming gebracht.

Afrikaanse Varkenspest

Kamerlid Jaco Geurts (CDA) diende tijdens het VAO Dierenwelzijn in de veehouderij een motie in over Afrikaanse Varkenspest. In de motie geeft Geurts aan dat er sprake is van een vicieuze cirkel, waarin een hoog voedselaanbod zorgt voor een hoge zwijnenstand. Om de kans op een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest te verkleinen is het noodzakelijk om de stand te verkleinen. Daarover moet de minister in gesprek gaan met terreinbeherende organisaties en Faunabeheereenheden.

Dierenwelzijn: e-collar en kat

Minister Schouten (LNV) heeft haar wetsvoorstel voor de e-collar nog niet naar de kamer gestuurd. Von Martels (CDA) diende daarom een motie in om de minister te vragen de werkgroep die zich boog op eventuele uitzonderingen op het verbod opnieuw te consulteren. Ze moet daarbij uitzoeken voor welke situaties een uitzondering op een verbod van de e-collar gewenst is. De Jagersvereniging is van mening dat er een uitzondering voor de jachtpraktijk zou moeten zijn. Lees ons eerdere verslag van het debat over de e-collar en een chipplicht voor de kat hier.

Over de kat werd een drietal moties ingediend. William Moorlag (PVDA) diende een motie in om een chipplicht voor de kat te introduceren. In een volgende motie vroeg Moorlag de minister om de projecten, zoals die op Texel worden uitgevoerd op meer plekken in te zetten. In een derde motie verzoekt Moorlag samen met Tjeerd de Groot (D66) de minister om met de provincies in gesprek te gaan om afschot van katten te voorkomen. De Tweede Kamer nam in 2013 al een motie aan om afschot van de huiskat te voorkomen.

Alle moties:

Rondzwervende wolven

Duidelijke criteria ontheffing

Afrikaanse Varkenspest

E-collar

Chipplicht katten

Projecten kat

Afschot kat

 

  • Delen: