05:22
21:58
Nachtmodus

Kamerbrede meerderheid voor Aanvalsplan grutto

Stemming moties begroting LNV


Op 1 december 2020 stemde de Tweede Kamer over moties die waren ingediend naar aanleiding van het debat over de begroting (2021) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). De Jagersvereniging volgde de stemming en brengt verslag van de belangrijkste moties voor jagers: weidevogelbeheer, predatorenbeheer, wildaanrijdingen, jachtverbod vogelgriep en Autoriteit Faunagegevens.

Tempo voor Aanvalsplan grutto

Het Aanvalsplan grutto werd in november aangeboden aan minister Schouten (ministerie van LNV). Deze motie, ingediend door het CDA met steun van ChristenUnie, D66, SGP, PVDA en GroenLinks verzoekt het kabinet om nog dit jaar met een reactie te komen op het Aanvalsplan grutto. Het Aanvalsplan wil nu echt het tij keren, want de ontwikkeling van de weidevogels bevindt zich al jaren in een neerwaartse lijn.

De Jagersvereniging pleit al jaren, net als de opstellers van het Aanvalsplan, voor een meersporenbeleid voor weidevogels: meer leefgebied, beter beheer en aanpak predatoren.

Motietekst en uitslag vindt u hier. De motie is aangenomen (110 van de 149 stemmen).

Effectiever beheer van predatoren

Deze motie werd ingediend door het CDA en de VVD. Deze motie constateert dat er veel predatie van weidevogels is door de vos en de steenmarter en wil daarom de landelijke vrijstellingslijst uitbreiden met de steenmarter en beheer van de vos in de nacht mogelijk maken.

Motietekst en uitslag vindt u hier. De motie is verworpen (54 van de 159 stemmen).

Autoriteit Faunagegevens

Deze motie van het CDA vraagt de minister om een Autoriteit Faunagegevens te starten. Deze autoriteit voorziet de landelijke/provinciale overheden en het publiek van objectieve en goed onderbouwde tellingen/rapportages, waarbij alle relevante informatie wordt meegenomen.

Motietekst vindt u hier. De motie is aangehouden, dit betekent dat er op een later moment over gestemd zal worden.

Landelijk jachtverbod vanwege vogelgriep

Deze motie werd ingediend door de Partij voor de Dieren en vraagt om een landelijk jachtverbod om verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Er wordt echter geen onderbouwing gegeven. Er is al in 2016 vastgesteld door het ministerie van LNV en de Jagersvereniging dat een landelijk jachtverbod geen zin heeft, een onevenredige inbreuk is van het eigendomsrecht en afbreuk doet aan schade- en populatiebeheer (hier de onderbouwing).

Motietekst en uitslag vindt u hier. De motie is verworpen (39 van de 110 stemmen).

Wildaanrijdingen

Deze motie van de Partij voor de Dieren vroeg de minister om meer in te zetten op het voorkomen van wildaanrijdingen en legt tegelijkertijd de schuld van wildaanrijdingen bij jagers. Onderzoek toont aan dat er veel oorzaken zijn voor wildaanrijdingen, maar dat jacht daarbij geen rol speelt. Jagers spelen wél weer een belangrijke rol in het voorkomen van wildaanrijdingen. Zij zetten zich in voor het plaatsen van wildreflectoren, beheer en wildwaarschuwingssystemen. De Jagersvereniging runt op dit moment een succesvolle publiekscampagne over dit onderwerp: ‘Veilig op weg, daar jagen wij voor!

Motietekst en uitslag vindt u hier. De motie is verworpen (71 van de 149 stemmen).

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws