05:33
21:38
Nachtmodus

Partij voor de Dieren misbruikt stikstofcrisis om jacht te verbieden

Op 10 december 2020 behandelde de Tweede Kamer de stikstofwet van de regering. In deze wet wordt de Omgevingswet en de wet Natuurbescherming gewijzigd met als doel de stikstofcrisis in Nederland op te lossen. Tijdens de behandeling van deze wet presenteerde de Partij voor de Dieren (PvdD) twee amendementen tegen de jacht. De onderbouwing van deze amendementen is gebrekkig of ontbreekt. Daarnaast is het indienen van deze amendementen hoogst ongepast bij de behandeling van deze wet. De Jagersvereniging stelt dan ook dat de PvdD de stikstofcrisis misbruikt voor haar eigen doeleinden.

Met de amendementen wil PvdD de jacht nog verder inperken. Zo stelt zij in het eerste amendement voor de wet zodanig te wijzigen dat  een notering in de Rode Lijst zoogdieren altijd leidt tot verwijdering van de soort van de nationale wildlijst . Met haar tweede motie beoogt PvdD haas en konijn te schrappen van de nationale wildlijst.

Kritiek CDA en D66

De amendementen hadden inhoudelijk niks te maken met de Stikstofwet. Het indienen kwam de PvdD dan ook op kritiek te staan. Zo vroeg Jaco Geurts (CDA)zich af ‘hoeveel stikstofruimte dit amendement oplevert’ en had hij forse kritiek op de amendementen. Tjeerd de Groot (D66) vroeg waarom de PvdD niet de antwoorden van de minister afwachtte en nu kwam met deze amendementen.

Ook de minister reageerde kritisch. Zij zei: ‘Het is een wat bijzondere figuur om haas en konijn ineens in deze discussie te fietsen.’ Omdat de amendementen inhoudelijk niets te maken hadden met de Stikstofwet was er ook niet over gesproken in het debat. De minister ontraadde de Tweede Kamer om de amendementen aan te nemen.

Haas en konijn redden zich goed in landelijk gebied

De aanleiding voor het indienen van de amendementen is voor Partij voor de Dieren de recent vastgestelde Rode Lijst Zoogdieren. Daarin zijn het haas en konijn opgenomen, in de meest geringe dreigingscategorie. De plaatsing op de lijst is gebaseerd op een afname van de populaties sinds 1950. Over deze manier methode heeft de Jagersvereniging al eerder kritiek geuit: het haas en konijn redden zich goed in het landelijk gebied.

Bij de vaststelling van de Rode Lijst concludeerde de minister dan ook: aanpassing van de wildlijst is niet nodig aangezien de soorten nog steeds algemeen voor komen en hun staat van instandhouding niet in het geding is.  Een Rode Lijst, zo blijkt ook uit de toelichting van de minister, heeft ook geen juridische status. Zij zal binnenkort de antwoorden op de Kamervragen publiceren.

Vervolg

Dinsdag 15 december 2020 stemt de Tweede Kamer over de Stikstofwet, de ingediende moties en amendementen. De Jagersvereniging zal bij de leden van de Tweede Kamer pleiten voor het verwerpen van deze amendementen. Wij zullen  de stemming volgen en via onze kanalen verslag doen.

De amendementen:

Diersoorten op de Rode Lijst schrappen van de lijst met vrij bejaagbare diersoorten

Schrappen van haas en konijn van de lijst met vrij bejaagbare diersoorten

  • Delen: