05:24
21:58
Nachtmodus

CDA-Kamerlid Von Martels stelt Kamervragen e-collar

CDA-Kamerlid Maurits von Martels heeft Kamervragen gesteld over het gebruik van de e-collar. Zo vraagt Von Martels onder meer hoe de minister aankijkt tegen het gebruik van de e-collar in de praktijk van jacht, beheer en schadebestrijding ‘als middel om in te kunnen grijpen wanneer het leven en welzijn van mens en hond in gevaar kunnen komen?’

Ook verwijst Von Martels naar wetenschappelijk onderzoek uit 2012 waarin wordt aangetoond dat de e-collar minder stress veroorzaakt dan andere vergeleken trainingsmethoden. Hij vraagt de minister of zij met dit onderzoek bekend is.

Jagersvereniging: jachtpraktijk is uitzonderingssituatie voor gebruik e-collar

De Kamervragen van Von Martels volgen op het verbod dat minister Schouten op 4 april jongstleden afkondigde. Zij maakte toen bekend dat de e-collar vanaf 1 juli 2020 verboden is en ‘alleen in zeer uitzonderlijke situaties gebruikt mag worden.’ De Jagersvereniging liet als reactie hierop weten dat de jachtpraktijk zo’n uitzonderlijke situatie is. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is hierover in gesprek met het ministerie van LNV. Zij pleit er voor dat de activiteiten in het kader van jacht, beheer en schadebestrijding in de Regeling als uitzonderingssituatie worden gekenmerkt, of dat jagers ontheffing voor het gebruik van een e-collar kunnen aanvragen.

Behandeling Algemeen Overleg Dierenwelzijn

Tijdens het Algemeen Overleg Dierenwelzijn (nu gepland op 25 juni) staat de brief van de Minister over de e-collar en daarmee de beantwoording van deze Kamervragen op de agenda in Den Haag.

 

 

 

 

Lees alle Kamervragen van CDA-Kamerlid Maurits Von Martels

Vragen van het lid Von Martels aan minister Schouten over de brief betreffende een algeheel verbod op het gebruik van de stroomhalsband
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws