05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Provincie Groningen gaat haas beschermen – Nieuwe Oogst

Provincie Groningen trekt de vrijstelling voor bescherming van de haas in. Dit betekent dat de boer bij werkzaamheden op het land niet direct kan beginnen met bijvoorbeeld ploegen, maaien of bemesten. Eerst zal hij er zeker van moeten zijn dat er geen haas op het veld rondloopt of zich verstopt heeft tussen het gewas. 

Extra inspanning
Dit vergt extra inspanningen van de boer, die praktisch niet goed zijn uit te voeren, motiveert LTO Noord. Die stelt dat het helemaal niet zo slecht gaat met de haas in de provincie. Van 2009 is het aantal niet substantieel toe- of afgenomen, blijkt uit gegevens van het Meetnet Agrarische Soorten.

Groningen past het beleid niet aan naar aanleiding van het bezwaar. De provincie schat in dat boeren met inachtneming van de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming en bij normaal agrarisch gebruik van hun gronden een overtreding van een verbod kunnen voorkomen.

Gangbare praktijk
‘De verboden in de wet zien namelijk toe op het opzettelijk doden, vangen of beschadigen van verblijfplaatsen. Door een zorgvuldige werkwijze toe te passen, is er van opzet geen sprake. Voor veruit de meeste agrariërs zal dit al gangbare praktijk zijn’, reageert de provincie.

Ook landelijk zorgde de bescherming van de haas voor discussie na de samenstelling van de Rode lijst. Oud-landbouwminister Carola Schouten liet in mei vorig jaar weten dat de jacht op het konijn in seizoen 2021/2022 nog is toegestaan. Volgens haar is de jacht niet de belangrijkste oorzaak van de teruggang van het aantal hazen en konijnen.

Lees het hele bericht op de website van Nieuwe Oogst

Provincie Groningen gaat haas beschermen
  • Delen:

Gerelateerd nieuws