06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Terugblik begrotingsdebat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Tweede Kamer ging vorige week in debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de begroting en plannen voor 2022. Vanzelfsprekend heeft de Jagersvereniging dit op de voet gevolgd.

Beperkte ruimte voor nieuw beleid
Politiek Den Haag is nog altijd in afwachting van een nieuw kabinet, terwijl de huidige bewindslieden al bijna een jaar demissionair functioneren. Het laatste brengt met zich mee dat de regering op dit moment slechts zeer beperkt ruimte heeft voor nieuw beleid. Dit was de begroting al aan te zien. Het debat bood vooral podium voor de Kamerfracties om veelal bekende en enkele nieuwe punten ter berde te brengen.

Uitkomsten onderzoek naar instandhouding van wildsoorten eerste  kwartaal 2022 verwacht
Zo viel de Partij voor de Dieren in herhaling met enkele opmerkingen over jacht, meer specifiek over het haas, het konijn en de eend op de wildlijst. De minister deed dit schriftelijk af, waarin zij met zoveel woorden aangaf zich te willen baseren op aanvullend onderzoek naar de feitelijke staat van instandhouding van de wildsoorten. De uitkomsten hiervan worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht, zo liet zij weten. Het onderwerp zal vervolgens nader aan de orde komen, waarbij de Jagersvereniging zal blijven bijdragen aan de noodzakelijke feiten, cijfers en nuances die ten grondslag liggen aan duurzame benutting.

Motie opening Kroondomeinen aangenomen
Vanuit andere fracties was in het begrotingsdebat niet of nauwelijks specifiek aandacht voor jacht. Alleen met betrekking tot (subsidieverstrekking aan) Kroondomein Het Loo is een en ander ter sprake gekomen. Zo dienden D66 en PvdD een motie in, waarin jacht wordt genoemd en de Koning wordt opgeroepen om het volledige gebied jaarrond open te stellen. Deze motie is met een geringe meerderheid aangenomen en betreft een niet-bindend verzoek.

In totaal 59 moties ingediend
Dat was niet de enige motie. Demissionair kabinet of niet, vanuit de Kamer werden maar liefst 59 moties ingediend. Veel daarvan met betrekking tot zaken als stikstof en veehouderij. Verder diende BBB een motie in die de regering verzoekt om jaarlijks van de terreinbeherende organisaties een gedetailleerde en cijfermatig onderbouwde rapportage te vragen waarin de doelmatigheid van de besteding van ontvangen subsidies wordt aangetoond. Deze motie is niet aangenomen.

Een motie van de PvdD om palingvisserij te verbieden werd eveneens met ruime meerderheid verworpen.

Tot slot dienden de ChristenUnie en BBB een motie in die de regering verzoekt om met name beleidsambtenaren meer praktijkervaring op te laten doen binnen sectoren waar hun beleidswerk betrekking op heeft door het organiseren van praktijkweken, en de opgedane praktijkkennis en ervaring vruchtbaar te maken bij de beleidsvorming. De minister stelde in reactie daarop (ietwat gekscherend) voor dat Kamerleden dan ook een korte stage kunnen lopen op het ministerie, om onder meer te zien welk werk verricht wordt om de vele Kamervragen te beantwoorden. Overigens omarmde zij genoemde motie wel, zodat deze uiteindelijk ook niet in stemming werd gebracht.

De Tweede Kamer heeft deze week gestemd over de ingediende moties, welke hier zijn te lezen, voorzien van stemmingsuitslag: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2021P20279

  • Delen:

Gerelateerd nieuws