05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Maarten van der Belt

Provincie Brabant werkt aan plan invasieve exoten

De provincie Noord-Brabant komt met een plan van aanpak voor invasieve exoten in de provincie. In het plan van aanpak worden de soorten die in provincie voorkomen, in kaart gebracht. Ook omschrijft het plan van aanpak straks welke maatregelen de provincie gaat treffen om deze soorten terug te dringen en hoe dit concreet wordt aangepakt. De provincie maakte dit 22 juni bekend. 

Bij het in kaart brengen van de soorten in de provincie baseert de provincie zich op de Unielijst van Invasieve exoten. Op die lijst staan zowel plant- als diersoorten. Zo behoort de waterhyacint tot de invasieve exoten, maar ook de Nijlgans en muntjak.

Het plan van aanpak zal na de zomer door het Brabants college worden vastgesteld. Dan volgt de uitvoering met onder meer de draaiboeken voor aanpak van de verschillende soorten. Het plan loopt tot 2026.

Faunabeheerplan voor alle invasieve exoten
De regiomanager van de Jagersvereniging afdeling Noord-Brabant Kees van Hulst zegt hierover: ‘Invasieve exoten waar wij als jagers te maken hebben, zijn verwerkt in het faunabeheerplan. Wij juichen dat toe. Wij zijn echter wel van mening dat alle invasieve exoten, ook die soorten die nu nog geen probleem vormen, nu al in het provinciale beleid (en het faunabeheerplan) dienen te worden opgenomen.’

Lees meer op Groene Ruimte.nl

Provincie Noord-Brabant werkt aan plan van aanpak voor invasieve exoten
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws