05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Nicky Koopmans

Persbericht – Jagen bij jongeren populairder dan ooit

Ruim 900 jachtcursisten op voor jachtexamens

Amersfoort – Vanaf dinsdag 15 juni 2021 gaan ruim 900 nieuwe jachtcursisten op voor de drie wettelijk verplichte praktijkonderdelen van het jachtexamen: hagelschieten, kogelschieten en jachtpraktijk. Cursisten deden in april en mei al het theorie-examen. Het jachtdiploma is een vereiste voor het aanvragen van de jachtakte.

In 2020 startten 1010 cursisten aan de jachtopleiding. Daarmee waren de beschikbare plaatsen bij de jachtopleiding volledig volgeboekt. Het percentage jongeren dat de opleiding volgt om jager te worden, ligt al zestien jaar rond de 50%. Afgelopen cursusjaar hebben meer dan 550 jongeren zich ingeschreven voor de jachtopleiding. Dat is in verhouding met voorgaande jaren meer dan ooit (55%).

Om te kunnen jagen in Nederland is het jachtdiploma een wettelijke vereiste. Om een jachtdiploma te ontvangen, moet de jachtcursist slagen voor vier onderdelen: theorie, hagelschieten, kogelschieten en jachtpraktijk. Deze praktijkexamens voor de nieuwe lichting jagers starten dinsdag 15 juni. Op 14 juni konden de cursisten die eerder niet geslaagd waren voor een onderdeel herexamen doen.

Jachtopleiding volledig volgeboekt
Ter voorbereiding op de jachtexamens start jaarlijks de jachtopleiding van de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN). Deze opleiding begint in november en bood de afgelopen jaren plaats aan gemiddeld 900 cursisten. Met 1010 cursisten was de opleiding afgelopen jaar dan ook volledig volgeboekt.

Uit onderzoek naar de publieke opinie van de Nederlanders over jacht en jagen blijkt meer dan 60% van de Nederlanders voorstander is van duurzame benutting van wild. In 2012 was dat nog maar 36%. Ook laat onderzoek naar de publieke opinie zien dat de kennis over jagen is toegenomen, net als de waardering voor de activiteiten en verplichtingen van jagers. Het is daarom ook een logisch dat de jachtopleiding afgelopen cursusjaar wederom volledig is volgeboekt.

Aandeel jongeren hoogst in zestien jaar
Het percentage jongeren onder de 36 jaar dat de jachtopleiding volgt, schommelt al zo’n zestien jaar rond de 50%. Het cursusjaar van 2004-2005 telde 377 jongeren, afgelopen seizoen namen precies 552 jongeren aan de opleiding deel. Dit komt neer op een percentage van 55%. In 2004-2005 bedroeg het percentage jongeren verhoudingsgewijs 52%.

Deelname vrouwen aan jachtopleiding stabiel
Het percentage vrouwelijke cursisten ligt de afgelopen vier jaar rond de 15%. Het percentage vrouwen dat afgelopen jaar heeft deelgenomen aan de jachtopleiding ligt ongeveer op 14%.

Ledenaantal Jagersvereniging groeit vier jaar op rij
Ook het ledenaantal van de Jagersvereniging laat een groei zien. In vier jaar tijd met zo’n 430 nieuwe leden. Dit maakte de Jagersvereniging eerder bekend via een persbericht. Daarnaast is er ook een verjonging in het ledenbestand van de Jagersvereniging te zien. Zo bestond in 2009 12% van de leden uit mensen jonger dan 36 jaar. In 2021 is het percentage jongeren in het ledenbestand gestegen naar 15%.

Directeur Schimmelpenninck van der Oije: ‘Jagers zijn vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het landschap’
Directeur van de Jagersvereniging Willem Schimmelpenninck van der Oije is verheugd over de ontwikkelingen: ‘Door de coronapandemie zie je dat steeds meer mensen naar buiten trekken en actief willen bijdragen aan natuurbeheer. De jachtopleiding volgen is dan een logisch vervolg en mooie ontwikkeling voor de Nederlandse natuur. Jagers zijn immers vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het landschap. Het is dan goed om te zien dat er dit jaar meer jongeren dan ooit zich hebben ingeschreven voor de jachtopleiding. Wij zien ook in het ledenbestand van de Jagersvereniging dat de vereniging verjongt: twaalf jaar geleden, in 2009, bestond 12% van het ledenbestand uit mensen jonger dan 36 jaar. In 2021 is het percentage jongeren in het ledenbestand gestegen naar 15%.’

Andreas Dijkhuis, Stichting Jachtexamens:
‘De wettelijk erkende jachtexamens toetsen op theoretische kennis en praktische vaardigheden. In de dagelijkse praktijk van de jacht gaat het om drie aspecten: veiligheid, vaardigheid en weidelijkheid. De examens zijn hierop gericht. Op deze manier worden de jachtcursisten goed voorbereid op verschillende jachtsituaties. Daardoor kan de maatschappij vertrouwen op tienduizenden goed opgeleide, vrijwillige jagers.’

<Einde>

Voor de pers
De pers kan contact opnemen met Julia de Vries, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, via 033 – 461 9841 of [email protected].

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws