05:24
21:58
Nachtmodus
Foto: Tom de Rooij

Persbericht – Voor vierde jaar op rij ledengroei Jagersvereniging

Instroom nieuwe jagers opnieuw toegenomen


Voor het vierde jaar op rij is het ledenaantal van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gegroeid. Dit blijkt uit een rapportage over het ledenbestand die de Jagersvereniging jaarlijks opmaakt. Ten opzichte van 2020 liet het aantal leden een groei zien van 138; van 20.832 naar 20.970. Over een periode van vier jaar bedroeg de groei van het aantal leden 430. Ook was er in 2020 opnieuw een lichte toename van het aantal jachtcursisten: 913 jagers in opleiding schreven zich in voor een jaar gratis lidmaatschap. De Jagersvereniging noemt deze ontwikkelingen positief, zeker gezien het uitzonderlijke jaar waarin coronamaatregelen de nodige extra eisen stelden aan jagers, voorjagers en jachtcursisten.

Vorig jaar werd het door corona een uitzonderlijk jaar voor jagers, voorjagers en jachtcursisten. Door alle maatregelen moesten veel jagers hun activiteiten in kleinere groepen vormgeven. Ook voor jachthondenmensen die actief waren met jachthondentrainingen en -proeven werd 2020 een uitdagend jaar, omdat trainingen en proeven ofwel niet door konden gaan ofwel op een andere manier moesten worden vormgegeven. Voor jachtcursisten werd duidelijk dat de examens in april en mei werden uitgesteld naar het najaar en voor de jachtcursisten die in het najaar van 2020 startten werden de theorielessen uitsluitend online gegeven.

Laurens Hoedemaker, directeur: ‘Positieve houding Nederlanders moet resulteren in werkbare regels voor jagers’

Dat de ledenaantallen ondanks dit uitzonderlijke jaar een stabiele groei lieten zien en de instroom van nieuwe cursisten onverminderd hoog bleef, is opmerkelijk en positief, vindt de directeur van de Jagersvereniging Laurens Hoedemaker. ‘Al een aantal jaar op rij zien we in onderzoeken naar de opinie van Nederlanders een toenemende waardering voor de activiteiten van jagers*. Of het nu gaat om de activiteiten ter bevordering van de verkeersveiligheid of om de groeiende waardering voor lokaal wild. Tegelijk zien we dat die positieve grondhouding zich niet bij alle politieke partijen vertaalt in een streven naar beter werkbare regelgeving voor jagers. Om dat te bereiken is en blijft belangenbehartiging vanuit een sterke vereniging onverminderd belangrijk. Het is goed om te zien dat onze leden en de nieuwe jachtcursisten dit belang onderkennen en lid zijn en blijven van de Jagersvereniging. Wij willen hen daarvoor bedanken.’

* De jacht mag er zijn. Visie van de Nederlandse bevolking op jacht, beheer en schadebestrijding. Zest Marketing, maart 2019

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws