06:37
20:38
Nachtmodus

Opnieuw speuren naar ‘Verschil van dag en nacht’

Pilot nachttelingen met warmtebeeld krijgt vervolg

Het pilot onderzoek naar het verschil tussen tellingen van zoogdieren met verrekijker en warmtebeeldkijker krijgt een vervolg. De resultaten van 2021 lieten zien dat de warmtebeeld methode voor reeën en hazen heeft geleid tot hogere getelde aantallen. Er werden met name meer reeën en hazen geteld in de nachtelijke uren. Wil jij de wetenschap een stapje vooruit helpen, meld je dan nu aan voor de tellingen van het onderzoek ‘Verschil van dag en nacht 2022’.  

Zoogdieren worden op dit moment overdag geteld in de voorjaarstelling. Dit terwijl er in meerdere wetenschappelijke onderzoeken wordt aangegeven dat zoogdieren steeds meer nachtactief worden. Van hazen wordt zelfs algemeen aangenomen dat deze dieren vooral ’s nachts actief zijn. Nachttellingen zouden voor deze soort, en andere zoogdieren, dus meer voor de hand liggen. Het verkennend onderzoek van de Jagersvereniging van afgelopen jaar gaf al een duidelijke indicatie dat er met nachtzichtkijkers meer dieren worden gezien.

Beter beeld van de wildstand

Het vervolg van het dag- en nachttellingenonderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in het verband tussen beide nachttellingenonderzoeken in dezelfde periode in opeenvolgende jaren. Als er meer gegevens er worden verzameld, levert dit automatisch meer zekerheid op over de invloed van het telmoment en de methode. Dit ondersteunt het doel van de Jagersvereniging dat eenduidige, gemoderniseerde telprotocollen aan de basis dienen te liggen van wildtellingen.

Update telprotocol

De afdeling ecologie van de Jagersvereniging heeft het telprotocol van het dag- en nachtonderzoek op een paar punten aangescherpt. Er was bij de eerste editie niet gespecificeerd in welke radius er geteld wordt. Dit kan zowel 180⁰ als 360⁰ zijn. Verder bleek de gestelde 1,5 uur voor en na zonsop- en ondergang te ruim. Hierdoor konden theoretisch gezien sommige tellingen in het donker zijn uitgevoerd. Het protocol is inmiddels aangepast, waarbij er nu gespecifieerd is dat er in 180⁰ geteld mag worden met maximaal 45 minuten voor en na zonsop- en ondergang.

Meld je nu aan!

Wil je helpen om het Dag- en Nachtonderzoek naar zoogdieren meer wetenschappelijke waarde te geven? Help ons mee tellen! Het onderzoek bestaat uit zes telmomenten: drie in juli en drie tussen 15 september en 15 oktober. Elk telmoment duur maximaal 1,5 uur. Wil jij meedoen? Vul hier het formulier in.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws