05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Jagersvereniging betrokken bij hervorming telprotocollen

Naast het voornemen van de minister voor Natuur en Stikstof om komend seizoen de jacht op het konijn (landelijk) en het haas in Groningen, Limburg en Utrecht niet te openen, zal er dit jaar een breder traject worden ingezet vanuit het ministerie. Dit omvat onder meer de modernisering en standaardisering van telprotocollen en data. In dit traject zullen zowel de provincies als de Jagersvereniging en andere stakeholders worden betrokken.

De Jagersvereniging heeft de uitgestoken hand van het ministerie aangenomen om mee te denken met oplossingsrichtingen die de leefomgeving van de diersoorten op de wildlijst moeten verbeteren. De vereniging wijst daarnaast op het belang van meer en zorgvuldiger wetenschappelijk onderzoek als het gaat om de wildsoorten. De rapporten die er nu liggen zijn incompleet en onvoldoende onderbouwd. Bijvoorbeeld: naast een groot verschil in aantallen per leefgebied, is het onderscheid in aantallen ook duidelijk zichtbaar wanneer je dag- en nachttellingen met elkaar vergelijkt.

Verschil dag- en nachttelingen
Begin dit jaar is het onderzoek van de Jagersvereniging naar het verschil tussen dag- en nachttellingen van haas, konijn en ree afgerond. In samenwerking met Bureau Waardenburg heeft de Jagersvereniging de uitkomsten van het onderzoek geanalyseerd. Hieruit bleek dat dat hazenpopulaties tot wel dubbel zo groot zijn als wat op basis van dagtellingen wordt gesteld. Uitkomsten van eerdere tellingen van het aantal hazen komen daarmee in een ander daglicht te staan.

De berichtgeving rondom dit onderzoek en de noodzaak om de telprotocollen te moderniseren bereikte ook het ministerie en de Kamer. Tijdens een Kamerdebat is al toegezegd dat hier gezamenlijk met andere partijen die bij de tellingen zijn betrokken aan gewerkt gaat worden. De belangrijkste insteek voor de Jagersvereniging daarbij is het gevalideerd krijgen van de tellingen van de jagers en het standaard laten uitvoeren van nachttellingen bij haas, konijn en ree.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws