05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Nieuwe regeling drugsafvaldumpingen

Goed nieuws voor particuliere grondeigenaren die worden geconfronteerd met het dumpen van drugsafval. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) meldt dat de provincies met een nieuwe regeling komen om grondeigenaren volledig te compenseren voor de kosten van drugsafvaldumpingen. Tot nu toe werd maar 50% van de kosten vergoed. Jagers spelen een belangrijke rol: naast dat ze soms grondeigenaar zijn zij ook vaak degene die de dumpingen melden en met de gevolgen geconfronteerd worden.

Gevolgen drugsafvaldumpingen
De gevolgen van het dumpen van drugsafval zijn groot voor de natuur en het milieu. Daarnaast bracht het ook grote financiële gevolgen voor grondeigenaren. Sinds 2015 was er compensatie mogelijk vanuit de Rijksoverheid, maar die was gebaseerd op cofinanciering. Dit betekende dat de grondeigenaar de helft van de kosten zelf moest betalen, naast dat ze de gevolgen voor de natuur en milieu al dragen.

In 2019 deed de Raad van State de uitspraak dat particuleire grondeigenaren niet hoeven op te draaien voor de financiële gevolgen van drugsdumpingen. Later dat jaar vroeg de Tweede Kamer aandacht voor deze problematiek en de financiële gevolgen van drugsdumpingen. Chris van Dam (CDA) en Antoinette Laan-Geselschap (VVD) diende een motie in waarin zij minister Grapperhaus vroegen om met een structurele regeling te komen.

Deze nieuwe regeling zal de oude vervangen. Zij is het resultaat van overleggen tussen de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. De regeling komt vanuit de provincies en de uitvoering zal vanaf 2021 via een centraal loket bij Bij12 georganiseerd worden. Kosten die de afgelopen tijd door een gebrek aan financiering niet betaald konden worden, worden met deze regeling alsnog vergoed. Provincie Brabant zal in de tussentijd deze coördinerende rol op zich nemen. Daarnaast blijft de minister zich inzetten voor een aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Lees de volledige brief op de website van de Rijksoverheid

TK Financieringsregeling drugsafvaldumpingen
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items