05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Motie voor een brede, meerjarige pilot weidevogelbescherming aangenomen in Tweede Kamer

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd door Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) een motie ingediend voor een brede, meerjarige pilot ter bescherming van de Nederlandse boerenlandvogels. In deze motie wordt de regering opgeroepen om te kijken naar een combinatie van gebiedsgerichte maatregelen, zoals waterpeil- en predatiebeheer. Deze motie werd breed gesteund en dus aangenomen.

“Het gaat slecht met de boerenlandvogels. Dit jaar is ook de wulp toegevoegd aan de rode lijst. Onlangs ontmoette ik een groep jonge boeren die graag aan de slag willen gaan om de populatie te herstellen, maar daarvoor de instrumenten niet hebben. Daarom heb ik het kabinet opgeroepen een brede pilot te starten met gebiedsgerichte maatregelen, waaronder waterpeil- en predatiebeheer. Alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen we ervoor zorgen dat de aantallen boerenlandvogels weer toenemen en we allemaal kunnen genieten van hun roep over de weilanden.”

Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie)


Het gaat om deze motie (nr. 34 775 XIII, Voorgesteld op 7 december 2017):

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende soorten Nederlandse boerenlandvogels in hun voortbestaan bedreigd worden;

overwegende dat een combinatie van gebiedsgerichte maatregelen nodig is om boerenlandvogels te beschermen, bijvoorbeeld het verhogen van het waterpeil en vernatting van gebieden, predatiebeheer, het beperken van verstoring en goed bodembeheer;

verzoekt de regering, een brede, meerjarige pilot te starten met een combinatie van gebiedsgerichte maatregelen, bijvoorbeeld peilbeheer en predatiebeheer, en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar Carla Dik-Faber, Kamerlid CU

Mede ondertekenaar William Moorlag, Kamerlid PvdA

Mede ondertekenaar Arne Weverling, Kamerlid VVD

Mede ondertekenaar Roelof Bisschop, Kamerlid SGP

Mede ondertekenaar Jaco Geurts, Kamerlid CDA

Mede ondertekenaar Tjeerd de Groot, Kamerlid D66

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items