05:32
21:39
Nachtmodus

Meerjarige jachtakte in zicht?

Verslag van het schriftelijk overleg Nationale veiligheid

 

De meerjarige akte zal onderdeel worden van de herziening van de Wet Wapens en Munitie, die de komende jaren plaatsvindt. Deze toezegging deed minister Grapperhaus bij de beantwoording van de vragen uit het schriftelijk overleg ‘Nationale veiligheid’ van de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid. De antwoorden van de minister werden 28 mei 2020 gepubliceerd. De Jagersvereniging pleit al enkele jaren voor een meerjarige jachtakte en juicht deze toezegging dan ook toe. Hieronder volgt een verslag van de belangrijkste punten.

Meerjarige jachtakte

In 2017 werd de motie Van der Staaij (SGP) aangenomen. In die motie wordt het kabinet opgeroepen te werken aan een meerjarige akte. De SGP bracht dit punt nogmaals in bij dit schriftelijk overleg, waarop de Minister liet weten open te staan voor een meerjarige akte. Het zou dan gaan om een verlenging eens in de drie jaar. Dit is nu elk jaar.

Hij zegde tevens toe dit mee te nemen in de voorbereiding op de herziening van de Wet Wapens en Munitie. Hierbij zal hij ook naar andere Europese landen kijken, waar een meerjarige akte al langer mogelijk is (bijvoorbeeld Duitsland).

Korpscheftaken

SGP vroeg tevens aandacht voor de problemen rond de verlenging van de jachtakte tijdens de sluiting van de politiebureaus in verband met corona. Dit proces kwam langzaam op gang en verlengingen werden in eerste instantie niet geaccepteerd in het buitenland.

De minister liet weten dat hij met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging aan een snelle oplossing heeft gewerkt waarbij ambtenaren in het buitenland op de hoogte werden gebracht en de verlengingsbesluiten door de Jagersvereniging werden vertaald.

De CDA-fractie gaf aan dat de wapenhandelaren zwaar getroffen zijn door de coronacrisis omdat de politie het bijschrijven van de wapens stillegde. De minister antwoordde daarop dat de veiligheid van burgers en agenten van groot belang is en hieraan ten grondslag lag. Eerder berichtte de Jagersvereniging al dat het bijschrijven van wapens vanaf 25 mei 2020 weer mogelijk was.

Herziening Wet Wapens en Munitie: aandacht voor geluiddemper, digitalisering en akteverlening

Naast de meerjarige akte zal de Jagersvereniging in de herziening van de Wet Wapens en Munitie ook aandacht vragen voor andere onderwerpen. Zo is de Jagersvereniging voorstander van een digitaal systeem voor de jachtakte.

Ook zou de Jagersvereniging graag zien dat het gebruik van de geluiddemper voor jagers goed geregeld wordt en als laatste zal er nogmaals kritisch moeten worden gekeken naar het proces rondom de akteverlening. Zo leidde de invoering van de e-screener voor onnodig veel problemen.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws