05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Aandacht voor problemen jachtakteverlenging in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid is door meerdere partijen aandacht gevraagd voor de recente problemen waar jagers tegenaan lopen. Door de coronacrisis mochten 3000-6000 jagers niet meer op het bureau langskomen voor het verlengen van hun akte.  De politie zou verlengingsbesluiten gaan versturen via post, maar dit kwam langzaam en niet-eenduidig op gang. De Jagersvereniging vroeg hier aandacht voor bij de politie en de politiek. Digitalisering van de akte en een meerjarige akte kunnen hierbij een oplossing zijn. 

Meerjarige jachtakte
De SGP heeft vragen over de bewijslast rondom het gebruik van de e-screener en roept op tot het verminderen van de administratieve lasten bij de aanvraag van de jachtakte. Ook stellen zij vragen over de praktijk van de akteverlenging ten tijde van de coronacrisis. De SGP koppelt de problemen rondom de akteverlenging tijdens Corona aan de meerjarige jachtakte.

In 2017 is er een motie van Van der Staaij aangenomen die het kabinet oproept om te werken aan een meerjarige akte. Nu vragen ze naar de concrete stappen van de minister voor deze motie en wanneer de minister van plan is om de meerjarige akte in te voeren. Wanneer men niet elk jaar, maar bijvoorbeeld eens in de vijf jaar een akte moet aanvragen, is er ruim tijd voor een zorgvuldig proces. Ook heeft een crisis zoals de huidige minder invloed op de akteverlenging en zorgt dus voor minder problemen bij de akte- en verlofhouders.

Als laatste stelt de SGP vragen over het gebruik van het verlengingsbesluit in het buitenland: hoe zorgt de minister voor een zo gebruiksvriendelijk mogelijke benadering? De Jagersvereniging heeft gepleit bij de politie voor een vertaling in Europese talen van het verlengingsbesluit voor de jachtakte en de Europese Vuurwapenpas.

Digitalisering
De CDA-fractie geeft aan geen begrip te hebben dat ‘bepaalde werkzaamheden zonder enige vorm van creativiteit en het onderzoeken van redelijke alternatieven geheel en al tot stilstand zijn gekomen.’ De Jagersvereniging heeft bij de Politie gepleit voor een snel en eenduidig toegepast verlengingsbesluit. In de praktijk waren er veel problemen. De CDA-fractie refereert hierbij ook aan het bijschrijven van nieuwe wapens op een akte of verlof.

Het CDA geeft ook aan dat deze crisis iets goeds kan voortbrengen: namelijk dat ook voor de langere termijn meer en slimmer gebruik wordt gemaakt van digitalisering in de akteverlening. De Jagersvereniging is hier een voorstander voor: digitalisering kan leiden tot een gebruiksvriendelijker systeem met minder administratieve lasten voor akte-/verlofhouders, politie en wapenhandelaren.

Toezicht in het buitengebied
Verscheidene partijen (VVD, GroenLinks en D66) hebben ook aandacht gevraagd voor het toezicht in het buitengebied. Recent zijn de toezichthouders in de stad meermaals in het nieuws geweest, maar ook in het buitengebied loopt men tegen problemen aan. Jachtopzichters in dienst van WBE’s hebben te maken met wildstroperij, drugsdumpingen en andere criminele activiteiten. De verscheidene partijen roepen het kabinet serieus te kijken naar een verbetering van het toezicht in het buitengebied.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items