06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Eline de Jong

Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein – CBS

Tussen 2012 en 2015 is er in Nederland 11 duizend hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen. Ook groeide de bebouwde gebieden verder, vooral door een toename van woon- en bedrijfsterrein. Recreatiegebieden en binnenwateren winnen ook verder aan terrein. Het agrarisch gebied nam met 15.000 hectare het meest af. Dit meldt het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over het bodemgebruik in Nederland. 

Met behulp van luchtfoto’s, kaartmateriaal en andere bronnen wordt het functionele bodemgebruik van Nederland elke twee tot drie jaar in kaart gebracht. In 2015 was de oppervlakte van Nederland als volgt ingedeeld:

  • 68% groene ruimte,
    • 54% agrarisch
    • 14% bos, open natuurlijk terrein en recreatieterrein
  • 19% water,
  • 13% bebouwd gebied.

Vooral agrarisch gebied krijgt nieuwe bestemming
Tussen 2012 en 2015 kreeg 45 duizend hectare van Nederland een nieuwe bestemming. Met name agrarisch terrein kreeg een andere gebruiksfunctie en kwam voor het grootste deel ten goede aan toename van open natuurlijk terrein en recreatiegebieden. Steeds meer boerenland wordt vrijgegeven voor hoge grondwaterstanden zodat er meer waterberging (tijdelijke opvang van water) en lokale draslanden gecreëerd worden. Hierdoor ontstaan zogenaamde plas dras gebieden (weiland dat licht onder water wordt gezet), die gekwalificeerd worden als open nat natuurlijk terrein wat ook de weidevogels in ons land ten goede komt.

Verandering bodemgebruik 2012-2015

Lees het hele bericht op de website van het CBS

www.cbs.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerde items