05:22
21:56
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Jagersvereniging nodigt Kamerleden uit voor zomerganzentelling 16 juli

De laatste jaren hebben de in Nederland broedende, foeragerende en de overwinterende ganzen veel aandacht gehad van de media, betrokken partijen in de samenleving en de politiek. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vindt het belangrijk dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden van de populaties overwinterende en zomerganzen. Om handvatten aan te leveren voor duurzaam beheer en beleid worden ieder jaar op de derde zaterdag van juli alle ganzen in Nederland geteld. Om de Kamerleden van de commissies voor Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een inkijk te geven in deze activiteit van vogelaars, jagers en terreinbeheerders kregen zij deze week een uitnodiging om op zaterdag 16 juli aan deze telling deel te nemen.

Problemen
De opkomst van de ganzenpopulatie is één van de vele successen die de Nederlandse natuur op dit moment kent. Raven, bevers en visarenden zijn andere dieren die zich, na een periode van afwezigheid, weer bijzonder goed in ons mooie landschap thuis voelen. Debatten, discussies en wetenschappelijke studies rond ganzen concentreren zich vaak op de problemen die ganzen veroorzaken. Zo zorgen ganzen voor een aanzienlijke schade aan de landbouw, lijden natuurwaarden onder een overvloedige aanwezigheid van ganzen en zorgen de dieren voor risico’s als hun vluchten die van vliegtuigen kruisen. Jagers zien in de eerste plaats een aantal diersoorten die het erg goed doen in ons landschap, waarvan de aantallen zich ruim boven de duurzame staat van instandhouding en internationale afspraken bevinden. Vorig jaar werden er 598.000 zomerganzen geteld.

Jagers tijdens de zomertelling

Om handvatten aan te leveren voor duurzaam beheer en beleid worden ieder jaar op de derde zaterdag van juli alle ganzen in Nederland geteld.

Ganzentelling: 16 juli aanvang 9.30 uur
Ieder jaar worden de jaarrond in Nederland verblijvende ganzen door jagers, vogelaars en terreinbeheerders geteld. Vlakdekkend, volgens een vastgesteld protocol. Wij nodigden de Kamerleden van harte uit om bij de komende telling op zaterdag 16 juli aanwezig te zijn en als teller deel te nemen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items