06:27
20:46
Nachtmodus

Ledenenquête agrarisch natuurbeheer

Jagers zijn een essentiële schakel in het agrarisch natuurbeheer. Dat is een belangrijke boodschap, ook richting de politiek en de maatschappij. Vul de enquête in en help mee om het draagvlak voor de jacht te vergroten.

Waarom is deze enquête belangrijk?

In april 2023 kondigde de demissionair minister van Natuur en Stikstof aan om een bredere visie te ontwikkelen op het stelsel van faunabeheer. In aanloop naar deze stelselwijziging is het belangrijk om het héle verhaal van de jacht te vertellen. Het maatschappelijke debat verengt zich te vaak tot het overhalen van de trekker. Dat doet geen recht aan de verantwoordelijkheid die jagers nemen voor een gezonde wildstand en de verbetering van de biotoop en biodiversiteit. Data ter onderbouwing voor de waarde van de jager is onmisbaar, we moeten het niet alleen doen maar ook bewijzen. Met de uitkomst van de ledenenquête agrarisch natuurbeheer kan de Jagersvereniging de essentiële rol van jagers in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer stevig onderbouwen richting politiek en maatschappij.

Wat is het doel van de enquête?

Boeren en jagers werken van oudsher nauw samen voor het behoud van een gezonde wildstand, verbetering van de biotoop en de biodiversiteit. Met de enquête vertalen we deze traditionele activiteiten naar de doelstellingen van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zo kunnen we een krachtig antwoord geven op de vraag van demissionair minister Van der Wal hoe jagers bijdragen aan het behalen van haar natuurdoelen. Bovendien kan de Jagersvereniging met de uitkomsten van de enquête betere aansluiting bevorderen bij andere groene organisaties en collectieven, en handvatten bieden voor financiering van biotoopprojecten. Tot slot vragen we middels de enquête hoe we u beter kunnen ondersteunen. Uw antwoorden bepalen hoe we ons het komende jaar verder in zullen zetten op het gebied van kennis, samenwerking, organisatie, financiering en communicatie.

Wie kunnen er mee doen?

De Jagersvereniging roep alle leden op om de enquête in te vullen. Zo borgen we een krachtige stem naar politiek, bestuur en maatschappij. Plaatst u eendenkorven? Bent u betrokken bij het inzaaien van kruidenrijke akkerranden of het onderhoud van heggen? Of telt u mee tijdens de voorjaarstellingen? Vul dan de enquête in. Dat geldt uiteraard ook als u zich inzet voor exotenbestrijding voor de bescherming van inheemse diersoorten, predatiebeperking voor de bescherming van weidevogels of andere jonge dieren, of populatiebeheer ter bevordering van bosverjonging. Deze jachtactiviteiten leveren een onmisbare bijdrage aan de biotoop en biodiversiteit en vallen dus ook binnen het bereik van deze enquête.

Vul de enquête in

Ledenenquête agrarisch natuurbeheer
  • Delen: