05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Hekken plaatsen en snelheid omlaag: ‘Moeten aanrijding met wolf voorkomen’ – Omroep Gelderland

In een half jaar tijd zijn er twee wolven aangereden op provinciale wegen in Gelderland. Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging vindt er hekken moeten komen langs delen van provinciale wegen. Gedeputeerde Peter Drenth geeft aan dat er juist veel energie is gestoken in het weghalen van hekken. Omroep Gelderland staat dit weekend drie dagen lang in het teken van de wolf.  

Lelieveld vindt dat er casus voor casus gekeken moet worden welke oplossing het beste past: zo zouden er oversteekplaatsen moeten komen waar de snelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer waarbij de rest van de weg wordt voorzien van rasters.

Gedeputeerde Peter Drenth: ‘Hekken gaan bewegingen van dieren over Veluwe tegen’

Gedeputeerde Drenth geeft aan dat het een lastig onderwerp is. ‘De keerzijde van het plaatsen van hekken is dat het bewegen van dieren over de Veluwe tegengegaan wordt. We hebben ook jarenlang heel veel hekken weggehaald, zodat dieren van de ene naar de andere kant kunnen. Daar zijn ook ecoducten voor aangelegd.’ Hij vraagt zich ook af wat het betekent voor het landschap als er weer kilometers hekwerk worden geplaatst. Lelieveld zegt daarover: ‘Ik weet niet of een nabestaande van een wildaanrijding er gelukkig van wordt als je zegt ‘we vonden het hek niet zo mooi.’

Gijs van Aardenne: ‘Wolf teveel opgehemeld’

Voorzitter van Stichting Wildaanrijdingen Nederland Gijs van Aardenne vindt dat er veel ophef is na het aanrijden van een wolf. ‘Over een dode wolf is veel ophef, maar over een dode bever of das hoor je weinig mensen. Je kan ook zeggen dat een dode wolf laat zien dat het goed gaat met de populatie.’ Volgens Van Aardenne is alleen het verlagen van de rijsnelheid een optie om verkeersaanrijdingen te voorkomen. Hij vraagt zich echter af of dat een maatregel is die te handhaven is. ‘Iedereen wil snel van A naar B.’

Standpunt Jagersvereniging Wolven

Standpunt van de Jagersvereniging


  • De Jagersvereniging ziet de komst van de wolf naar Nederland als een feit. Het is een uitbreiding van de Nederlandse fauna;
  • We denken dat Nederland heel erg druk is voor wolven, met veel verkeer en andere menselijke belangen. De komst van de wolf moet niet leiden tot een landschap vol met hekken en rasters, daar waar juist ontsnippering gewenst en de afgelopen 25 jaar doel van het natuurbeleid is;
  • Wanneer de komst van wolven leidt tot onbeheerbare populaties grofwild en ernstige neveneffecten dan is op Europees niveau een heroverweging noodzakelijk over de rol van de wolf in intensief gebruikte cultuurlandschappen;
  • Bij niet natuurlijk gedrag, grote overlast of een overmaat aan schade is snelle interventie gewenst. Goede voorlichting is hierbij noodzakelijk;
  • Daar waar schade en overlast ontstaat, dient de overheid deze snel en ruimhartig te vergoeden, ook bij twijfel. De negatieve effecten van wolven op jachtwildpopulaties moeten in deze zin eveneens gezien worden als schade.
  • Omdat de criteria voor valwildafwikkeling van een aangereden wolf en/of afschot van een wolf in probleemsituaties niet vastgesteld zijn dan wel ruimte laten voor interpretatie, adviseert de Jagersvereniging jagers die bevoegd zijn te assisteren bij wildaanrijdingen pas en alleen dan op te treden wanneer zij expliciet een schriftelijke opdracht hebben gekregen van het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) voor valwildafwikkeling en/of afschot van een dier.
  • Tevens adviseert de Jagersvereniging haar leden om alleen op te treden bij valwildafwikkeling en/of afschot van een wolf wanneer het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) schriftelijk heeft bevestigd dat zij zelf de communicatie over dit noodzakelijke afschot gaat verzorgen, inclusief de afwikkeling van alle binnenkomende vragen.

Lees het hele bericht op Omroep Gelderland.nl

Hekken plaatsen en snelheid omlaag: 'Moeten aanrijding met wolf voorkomen'
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws