06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Gratis artikel: Populatiedynamiek wilde eend, kwetsbare kuikenfase speelt eend parten

In De Jager no. 11 (augustus 2016) verscheen een artikel over de aantalsontwikkeling van verschillende Nederlandse eendensoorten naar aanleiding van een onderzoek dat door Sovon en het Nederlands Instituut voor Ecologie werd uitgevoerd. De Jagersvereniging is betrokken geweest bij dit onderzoek en heeft de cijfers van de aantallen geschoten wilde eenden aangeleverd.

Kwetsbare kuikenfase
Voor iedere soort hebben de onderzoekers een ecologisch profiel geschetst en is nauwkeurig nagegaan hoe de populaties zich hebben ontwikkeld in binnen- en buitenland. Daarbij is ook gekeken welke factoren van invloed zijn op de ontwikkelingen. De eindconclusie? Een nog onbekende factor speelt de wilde eend in de kwetsbare kuikenfase parten terwijl dat bij de verwante krakeend niet het geval lijkt. Die neemt namelijk sterk toe.

Auteur Janneke Razenberg en ecoloog van de Jagersvereniging Wim Knol bestuderen de bevindingen en spuien ideeën over een plan van aanpak. Dit artikel stelt de Jagersvereniging gratis beschikbaar aan de lezers van de site.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items