06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Provincie Flevoland verliest rechtszaak grauwe ganzen: bejaging alleen na zonsopgang, maximaal vijf ganzen per perceel

Jagersvereniging Flevoland: provincies zetten deur open voor anti-jacht clubjes

Nadat provincie Flevoland eerder de rechtszaak van Stichting Dierbaar Flevoland verloor, moest ze haar ontheffing voor grauwe ganzen aanpassen. Deze aanpassingen werden deze week bekend. De  rechter had geoordeeld dat het niet duidelijk was waarom verjaging door ‘ondersteunend afschot’ al een uur voor zonsopkomst moest gebeuren. Ook was er geen maximum ingesteld voor het aantal te schieten ganzen per dag, per jager en per schadeperceel. De provincie heeft op beide punten aanpassingen gemaakt.

Al in april 2019 maakt de Stichting Dierbaar Flevoland bezwaar tegen het besluit van de provincie Flevoland. De Stichting, die tot doel heeft om de ‘hobbyjacht’ te verbieden, was het niet eens met de ontheffing om grauwe ganzen te schieten met het doel schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Eerder dit jaar oordeelde de rechter inderdaad dat de Stichting op een aantal punten gelijk had. Na de uitspraak van de rechter moest de provincie op deze punten haar ontheffing aanpassen.

Tussen zonsopkomst en zonsondergang

In de aanpassing staat nu onder andere dat jagers wel voor zonsopgang naar de locatie mogen lopen en hun hut mogen opbouwen. Echter, het schieten van een grauwe gans mag pas gebeuren na zonsopkomst. Ook na zonsondergang mogen de grauwe ganzen niet meer geschoten worden. Het uur voor zonsopkomst en het uur na zonsondergang zijn bij het bejagen van ganzen belangrijk omdat dat doorgaans de uren zijn dat de vogels van rust- naar foerageergebied vliegen en dus bejaagbaar zijn. Het is dan licht.

Staat van instandhouding grauwe gans mag niet in gevaar komen

Ook voegde de provincie een maximum aantal van vijf grauwe ganzen toe, dat per schadeperceel per dag geschoten kan worden. Door het instellen van dit maximum aantal kan de provincie garanderen dat dit niet leidt tot een ‘verslechtering van de staat van instandhouding van de grauwe gans’. Percelen die aan elkaar grenzen, worden overigens gezien als één schadeperceel.

Jagersvereniging afdeling Flevoland: ‘Provincie zet deur open voor anti-jacht clubjes’

Bart de Bruycker, voorzittter van de Jagersvereniging afdeling Flevoland, verbaast zich inmiddels niet meer over de gang van zaken. ‘Door de wijze waarop Nederland het beheer van grauwe ganzen vormgeeft – namelijk door dit bij de provincies te laten die alleen een ontheffing af kunnen geven als aan alle mogelijke voorwaarden is voldaan – zet je de deur open voor het aanspannen van procedures door anti-jacht clubjes. Dat is precies wat je zowel in Flevoland als ook bij andere provincies ziet gebeuren. Natuurbeheer is een juridisch gevecht geworden.’

Standpunt Jagersvereninging: maak één landelijk beheerplan voor de grauwe gans

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Federatie Particulier Grondgezit (FPG) al meerdere jaren voor beter werkbare regels voor jagers en wildbeheereenheden. Soorten die het goed doen in ons land, voor veel landbouw- en natuurschade zorgen en eetbaar zijn, zouden toegevoegd kunnen worden aan de wildlijst. Daarmee kunnen zij sowieso tijdens een nationaal jachtseizoen worden bejaagd volgens landelijke regels die goed werkbaar zijn. Daarnaast kan elke provincie kiezen voor aanvullend maatwerk.

Grauwe ganzen in Nederland veroorzaken meeste schade

In mei maakte BIJ12 bekend dat de grauwe gans op de eerste plek van de meest schadeveroorzakende diersoorten in Nederland staat. De soort veroorzaakte meer dan 50% van de uitgekeerde faunaschade: ruim € 16 miljoen van de in totaal € 31 miljoen uitgekeerde vergoedingen.

Recent adviseerde de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade in haar rapport ‘Ganzen zonder grenzen’ provincies om dezelfde redenen te pleiten voor één landelijk beheerplan voor grauwe ganzen.

Lees het nieuwsbericht op Omroep Flevoland

Jacht op grauwe gans mag alleen als de zon op is
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws