05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Bas Worm

Erasmus MC vraagt hulp jagers bij onderzoek vogelgriepvirus

Onderzoekers alert op risico’s zoönosen

Het vogelgriepvirus dat op dit moment grote aantallen slachtoffers maakt onder watervogels, wordt steeds vaker aangetroffen bij zoogdieren, zoals vossen. Prof. Ron A.M. Fouchier van het Erasmus Universitair Medisch centrum in Rotterdam ziet het overgaan van het virus van vogels op zoogdieren als een waarschuwing voor risico’s bij mensen. Fouchier neemt vanavond deel aan een deskundigenhoorzitting in de Tweede Kamer over zoönosen en de huidige siutatie omtrent het vogelgriepvirus. Fouchier zou graag zien dat de Jagersvereniging een bijdrage levert aan onderzoek naar het voorkomen van deze hoog pathogene vorm van vogelgriep onder vossen.

De Rijksoverheid legt onderzoeksvragen ten aanzien van virusziekten onder dieren die vanuit dierensoorten (kunnen) overspringen naar de mens (zoönosen) neer bij het onderzoeksinstellingen zoals het Erasmus Universitair Medisch centrum, waar recent een nieuw Pandemic & Disaster Preparedness Center is opgericht. Tot op heden is het onbekend hoe het vogelgriepvirus zich bij vossen gedraagt. Wel worden steeds vaker vossen aangetroffen met neurologische verschijnselen die typisch zijn voor het vogelgriepvirus.

Onderzoek bij vossen
Om hier onderzoek naar te doen wil Fouchier kunnen beschikken over monsters van vossen uit gebieden waar zij ook in contact kunnen komen met wilde watervogels. Hieraan kunnen jagers die in het kader van schadebestrijding al regelmatig op vossen jagen, een waardevolle bijdrage leveren. Onder gezonde vossen wil de onderzoeker analyseren hoe groot het percentage is dat de infectie (ooit) heeft opgelopen en bekijken of het virus in zoogdieren kan verspreiden.

Bijdrage volksgezondheid
Het is niet de eerste keer dat het Erasmus Universitair Medisch centrum zich met een dergelijk verzoek wendt tot de Jagersvereniging. Door samen te werken met de Jagersvereniging kunnen de onderzoekers van monsters worden voorzien van dieren die in het kader van wettelijk beheer of schadebestrijding worden geschoten. Hierdoor hoeven er dus geen dieren onnodig te sterven.

De Jagersvereniging vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de volksgezondheid. In dit soort gevallen zal de vereniging daarom altijd een beroep doen op de bereidwilligheid van haar leden om hieraan mee te werken.

Helpen ruimen
Eerder al bood de Jagersvereniging haar hulp aan bij de aanpak van vogelgriep door het helpen opsporen en verwijderen van kadavers van dode (water)vogels uit de natuur. Het landelijk dekkende netwerk van lokale jagersverenigingen (WBE’s) en individuele jagers kunnen hier een effectieve bijdrage aan leveren. Om hier verdere  invulling aan te geven heeft de Jagersvereniging het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit gevraagd om de regie te nemen, en duidelijke protocollen op te stellen. Jagers zijn professioneel opgeleid, maar verrichten hun werk veelal vrijwillig. De Jagersvereniging heeft daarom het ministerie gevraagd te voorzien in beschermende middelen en hoopt op korte termijn de handen uit de mouwen te kunnen gaan steken.

<Einde>

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met 21.000 individuele leden en 300 lokale jagersverenigingen de grootste en enige professionele belangenbehartiger van jagers. Zij werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht en door samenwerking op thema’s. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, bedrijfsvoering en communicatie.

Noot voor de redactie
De afkorting KNJV wordt niet meer gebruikt. Gelieve de naam van de vereniging de eerste maal voluit te schrijven. Bij herhaald gebruik kan dit worden ingekort tot ‘Jagersvereniging’.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws