05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Jacintha Dekker

Jagers bieden helpende hand in strijd tegen vogelgriep

De Jagersvereniging biedt haar hulp aan bij de aanpak van vogelgriep. Het landelijk dekkende netwerk van lokale jagersverenigingen (WBE’s) en individuele jagers kunnen bijdragen aan het opsporen en ruimen van door besmetting overleden dieren en het daarmee voorkomen van verdere besmettingen.

Om hier invulling aan te geven vraagt de Jagersvereniging het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit om de regie te nemen, en duidelijke protocollen op te stellen. Jagers zijn professioneel opgeleid, maar verrichten hun werk veelal vrijwillig. De Jagersvereniging vraagt daarom het ministerie te voorzien in beschermende middelen. Hiermee sluit de Jagersvereniging aan bij het pleidooi van de Dierenbescherming.

Oren en ogen in het buitengebied
De laatste maanden wordt Nederland flink geteisterd door het besmettelijke vogelgriepvirus. Naast gehouden vogels worden ook veel wilde vogels getroffen door de vogelgriep. Met als gevolg dat zieke en dode vogels in het buitengebied er voor zorgen dat andere (wilde en uiteindelijk ook gehouden) dieren eveneens besmet raken. Jagers zijn jaarrond de oren en ogen in het buitengebied, ook nu zij buiten het jachtseizoenen volop in het veld actief zijn met werkzaamheden als biotoopverbetering, schadebestrijding en bescherming van weidevogels.

Willem Schimmelpenninck, directeur Jagersvereniging: ‘Jagers voelen zich betrokken bij wat er in de natuur leeft en speelt’
Schimmelpenninck: ‘Jagers vormen bij uitstek het netwerk om bij te dragen aan de vogelgriepproblematiek. De vrijwillige tijdsinzet van 27.000 jagers in Nederland staat maar liefst gelijk aan 13.000 FTE. Daarnaast zijn zij de gratis oren en ogen in het buitengebied en merken daardoor besmettingen vaak als eerste op. Wij voelen ons betrokken bij wat er in de natuur leeft en speelt. Vanuit die betrokkenheid dragen wij graag ons steentje bij in de vorm van het ruimen van door vogelgriep gestorven vogels’.

Protocol
Bij het helpen van het ruimen van besmette vogels is het uiteraard belangrijk dat er een protocol komt. De Jagersvereniging steunt de oproep van de Dierenbescherming waarin zij aangeeft dat het belangrijk is dat de politiek nadenkt over hoe we om moeten gaan met wilde dieren die besmet zijn met vogelgriep. Ook moeten de vrijwillige jagers worden voorzien van beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen. Daarnaast is het belangrijk dat er voor locaties wordt gezorgd, waar de geruimde vogels kunnen worden ingeleverd.

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep is een virus dat voorkomt bij gehouden en wilde vogelsoorten. Er zijn laagpathogene vormen (milde griep) en hoogpathogene vormen (ernstige of dodelijke ziekteverschijnselen). Het vogelgriep virus H5N8 is hoog pathogeen en voor pluimvee dodelijk. Dit is dan ook de variant die de afgelopen maanden steeds vaker de kop op steekt in Nederland. Het kan in sommige gevallen bij de mens voor ziekteverschijnselen zorgen bij intensief contact met zieke dieren. Ook kan vogelgriep worden overgedragen op zoogdieren, zoals honden. Besmetting treedt vooral op via onderling contact tussen de dieren, lucht en uitwerpselen. Op pluimveebedrijven vinden besmettingen ook plaats via kleding en schoeisel. Vandaar ook een ophok- en afschermplicht bij uitbraken.

<Einde>

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met 21.000 individuele leden en 300 lokale jagersverenigingen de grootste en enige professionele belangenbehartiger van jagers. Zij werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht en door samenwerking op thema’s. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, bedrijfsvoering en communicatie

Noot voor de redactie
De afkorting KNJV wordt niet meer gebruikt. Gelieve de naam van de vereniging de eerste maal voluit te schrijven. Bij herhaald gebruik kan dit worden ingekort tot ‘Jagersvereniging’.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws