06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

VVD stelt vragen over de bewapening van boswachters

Vrijdag 19 juli jl. stelden de VVD-Kamerleden Weverling en Laan-Geselschap schriftelijke vragen aan de Ministers van Justitie en Veiligheid, voor Rechtsbescherming en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de berichten inzake bewapening van boswachters.

Antwoorden op de onderstaande vragen worden na de vakanties verwacht.

Vraag 1
Kent u de berichten «Noord-Hollandse boswachters moeten na tien jaar wapenstok en pepperspray inleveren, crimineel heeft vrij spel in natuurgebieden» en «Boswachters Recreatie Noord-Holland krijgen wapenstok en pepperspray terug»?

Vraag 2
Herinnert u zich het Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 2 juli 2019 nr. BOACAT2019/034, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Recreatie Noord-Holland N.V.?

Vraag 3
Deelt u de mening dat boswachters en andere buitengewoon opsporingsambtenaren in het buitengebied, de zogenaamde groene BOA’s, een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het houden van toezicht in het buitengebied?

Vraag 4
Deelt u voorts de mening dat groene BOA’s de beschikking moeten hebben over de juiste instrumenten om hun taak uit te voeren?

Vraag 5
Kunt u uitgebreid toelichten waarom het besluit is genomen dat een bepaald aantal boswachters opeens hun wapenstok en pepperspray moesten inleveren? Kunt u hierbij ook ingaan op de totstandkoming van het negatieve advies van de politie en het openbaar ministerie, dat mede heeft geleid tot het besluit?

Vraag 6
Kunt u aangeven waarom een aantal dagen later voornoemd besluit is teruggedraaid?

Vraag 7
Kunt u aangeven hoe de huidige procedure van vergunningverlening ingericht is?

Vraag 8
Kan, naar aanleiding van het teruggedraaide besluit, de conclusie getrokken worden dat de huidige procedures met betrekking tot het aanvragen van geweldsmiddelen niet duidelijk genoeg zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om deze procedures te verduidelijken zodat groene BOA’s de Nederlandse buitengebieden op een adequate manier kunnen blijven beschermen?

Vraag 9
Bent u bereid met de Nederlandse BOA Bond (NBB) in overleg te treden over voornoemde situatie en afspraken te maken hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Bent u bekend met soortgelijke situaties die zich in het verleden hebben voorgedaan? Zo ja, kan in deze gevallen worden bekeken of een herbeoordeling op zijn plaats is?


Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items