05:22
21:58
Nachtmodus

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. De meest opvallende verandering is dat er een nieuwe term wordt geïntroduceerd. De jachtakte zoals wij die kennen, krijgt een andere naam, dit wordt namelijk een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Samen met de politie is gekeken hoe we deze ‘overgang’ van jachtakte naar omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit zo efficiënt en geruisloos mogelijk kunnen laten verlopen.

Aangezien er sprake is van een nieuwe wet, dient elke jachtaktehouder een nieuwe aanvraag voor deze omgevingsvergunning te doen. De afdeling Korpscheftaken informeert jachtaktehouders met een brief waarin meer informatie staat over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. De Omgevingswet vervangt de huidige Wet natuurbescherming. In de huidige Wet natuurbescherming staan alle regels, geboden en verboden ten aanzien van jacht, populatiebeheer en schadebestrijding alsook de regels voor het verkrijgen van de jachtakte.

 

Zo vraagt u de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit aan

Uitleg aanvraag omgevingsvergunning
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws