05:22
21:57
Nachtmodus

Nieuwe aanvragen ‘omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’: jachthouders eerst

Het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft onder meer gevolgen voor het aanvragen van de jachtakte. De grootste wijziging is dat de jachtakte voortaan een ‘omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’ heet. Verder verandert er niet veel voor de aanvragers.

De eisen zoals deze golden voor het aanvragen van een jachtakte, zijn hetzelfde gebleven voor het aanvragen van een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Wel moeten daarvoor de nieuwe modellen aanvraagformulieren voor worden gebruikt. Ook bestaande jachtaktehouders dienen voor het verlengen van hun jachtakte een nieuwe aanvraag in te dienen met een nieuw formulier. Dit kun je hier downloaden.

De aanvraagbescheiden en het maken van een afspraak voor het in persoon aanvragen van de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit veranderen ook niet. Voor bestaande jachtaktehouders zal de aanvraag worden afgehandeld als ware het een verlenging en dit kost € 68,-. Voor nieuwe aanvragers geldt zoals voorheen het tarief van de eerste aanvraag van € 138,-.

Aanvragen in twee fasen

Alle jachtaktehouders hebben onlangs een brief ontvangen van de teams Korpscheftaken, waarin het proces van de nieuwe aanvragen voor de ‘omgevingsvergunning jachtactiviteit’ wordt geduid. Hierin geven de teams Korpscheftaken aan de aanvragen in twee fasen te behandelen. Eerst worden alle landelijke aanvragen van jachthouders afgehandeld, daarna de overige aanvragen.

Deze keuze is gemaakt om de aanvragers die zelf jachthouder zijn, in de gelegenheid te stellen om de zogenoemde in – en buitengezelschap verklaringen af te geven die voor de overige jagers van belang zijn voor hun aanvraag. De teams streven ernaar om vanaf 8 januari 2024 met de eerste fase te kunnen beginnen, afhankelijk van het overige werkaanbod en de beschikbare personele capaciteit.

Gezamenlijk proces

Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet voor de afgifte van de ‘omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit’ is gezamenlijk opgepakt door de politie en de brancheorganisaties de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de NOJG. Om de transitie begin januari zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen de betrokken partijen de jachtaktehouders om zich aan het voorgestelde twee fasen aanvraagbeleid te houden. Mochten zaken niet goed lopen, neemt dan contact op met één van deze partijen, zodat actie kan worden ondernomen om de zaken vlot te trekken.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws